Headerafbeelding
Let me be your shelter, Ton van der Vleuten
Behandeling

Met een wonddrain naar huis (redondrain/vacuümdrain)

Na een operatie waarbij uw lymfeklieren en/of borst zijn verwijderd, kan de chirurg een drain achter laten in het wondgebied. Een drain is een dun slangetje dat er voor zorgt dat het overtollige vocht uit de wond kan worden afgevoerd. 

Het kan zijn dat u met ontslag mag, terwijl u de drain nog heeft. Uw behandelend specialist bespreekt dit dan met u. Deze drain moet namelijk wel iedere dag gecontroleerd worden. Eventueel komt er dagelijks iemand van de thuiszorg langs voor hulp bij de verzorging van de drain.

Hoe verloopt de verzorging thuis?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de verzorging van de drain.

Betrokken afdelingen

Code CHI-074
Laatste revisie: 20 augustus 2020 - 15:52
Hoe verloopt de verzorging thuis?

Met een wonddrain naar huis (redondrain/vacuümdrain)

Wat is een wonddrain?

De drain die tijdens de operatie bij u is ingebracht, heet een redondrain of vacuümdrain. De drain is een dun slangetje dat in het wondgebied ligt. Doordat de drain zit aangesloten op een vacuümdrainpot, wordt het overtollige vocht uit de wond gezogen en opgevangen in deze pot.

De verzorging van de drain thuis

Als u met een wonddrain naar huis gaat, moet u thuis op het volgende letten:

 • U mag met de drain douchen, maar u mag niet in bad.
 • U mag geen zeep gebruiken rondom de wond en drain.
 • Dep het wondgebied na het wassen droog met een schone handdoek.
 • Vervang elke dag het gaasje rondom de insteekopening van de drain.
 • Noteer elke dag op een vast tijdstip hoeveel vocht er uit de drain gekomen is in de afgelopen 24 uur. Gebruik hiervoor de volgende tabel.

Noteer het aantal cc in de onderstaande tabel:

Tabel aantal cc in 24 uur

 • Controleer of het systeem nog goed vacuüm is. Dan is het groene harmonicadopje helemaal ingetrokken en ziet u bovenop het dopje een kuiltje. Als de drainpot niet meer vacuüm is, staat het groene harmonicadopje omhoog en is de bovenkant plat getrokken. Is het vacuüm van de drainpot? Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Drainpot vacuumdrain

 • Zit de drainpot vol? Dan moet deze verwisseld worden. U neemt dan contact op met het ziekenhuis.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

U moet in de volgende gevallen contact opnemen met het ziekenhuis:

 • Als de drain 5 dagen in het wondgebied heeft gezeten, of als er minder dan 50cc vocht uit komt per 24 uur.
 • Als de drain is losgeschoten uit de wond of is losgeschoten van het systeem. Dit komt bijna nooit voor, maar als dit gebeurt kunt u zelf alvast het wondje afplakken met een pleister. Neem hierna contact op.
 • Als u koorts heeft hoger dan 38.5 °C en/of de wond steeds roder en dikker wordt en/of de huid warm aanvoelt.
 • Als u steeds meer pijn heeft rondom de insteekplaats van de drain.
 • Als er flink vocht langs de drain lekt.
 • Als het vacuüm van de drainpot is.
 • Als de drainpot vol is.

Zijn er andere redenen waardoor u zich zorgen maakt over de drain? Neemt u dan ook contact op met het ziekenhuis.

Telefoonnummers

 • Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.
 • Buiten kantooruren belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.