Headerafbeelding
Omarming, Gerard van Iersel
Behandeling

Met een wonddrain naar huis (leefregels en adviezen)

Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist heeft met u besproken dat er een drain geplaatst gaat worden.

Een drain is een dun slangetje waarvan een deel kleine gaatjes heeft. De drain wordt bij u ingebracht op de afdeling Radiologie. Vanwege de speciale hechting van de drain, moet deze ook weer op de afdeling Radiologie worden verwijderd. Hier leest u meer over de verzorging van de drain en waar u thuis op moet letten.

Wat zijn de leefregels en adviezen als u naar huis gaat met een wonddrain?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de leefregels en adviezen.

Betrokken afdelingen

Code CHI-155
Laatste revisie: 26 augustus 2020 - 14:18
Wat zijn de leefregels en adviezen als u naar huis gaat met een wonddrain?

Met een wonddrain naar huis (leefregels en adviezen)

De drain moet elke dag verzorgd worden. Thuis moet u op het volgende letten:

Wassen

  • U mag met de drain douchen, maar u mag niet in bad.
  • Rondom de drain en de wond mag u geen zeep gebruiken.
  • Dep het wondgebied rond de drain na het wassen met een schone handdoek droog en vervang daarna de pleister en de gazen.

Vervangen van de pleister en de gazen

Voor de eerste 2 dagen krijgt u een aantal schone gazen en een fixomull-pleister mee. Als de drain langer moet blijven zitten, kunt u bij de apotheek gazen en fixomull kopen. Zo vervangt u de pleister en de gazen: 

(Op onderstaande foto's is de drain kleurloos. De kleur van de drain kan in werkelijkheid ook blauw zijn). 

  1. Neem 2 gazen uit de verpakking en maak met een schone schaar een inkeping tot het midden van het gaas.

stap 1: het gaas inknippen

2. U legt de gazen om en om rond de insteekopening. Zorg ervoor dat de gazen onder de drain op de huid liggen.

stap 2: hoe de drain en gaas goed leggen

 

3. Neem nog een gaas en leg deze op de drain. De insteekopening is hiermee helemaal afgedekt.

drain met pleister vastgeplakt aan het gaas

 

4. Knip 2 stroken van ongeveer 5 centimeter breed van de fixomull-pleister. Plak hiermee de gazen volledig af. Zorg dat de drain vrij blijft. De drain is nu zo goed als vastgezet.

drain met pleister helemaal vastgeplakt; het eindresultaat

 

Noteren van de hoeveelheid vocht

Probeer 1 keer per dag, op een vast tijdstip, te noteren hoeveel vocht er de laatste 24 uur uit de drain is gekomen. U kunt dit het beste doen door met een pen of stift een streepje op de zak te zetten dat ter hoogte is van het vocht. Schrijf de hoeveelheid op in onderstaande tabel:

Tabel aantal cc in 24 uur

Wanneer moet u DIRECT contact opnemen met het ziekenhuis?

Als de drain is losgeschoten. Dit komt bijna nooit voor, maar als dit gebeurt kunt u zelf alvast het wondje afplakken met een pleister. Neem hierna direct contact op met het ziekenhuis.

Wanneer moet u tijdens kantooruren contact opnemen met het ziekenhuis?

  • Als er geen vocht meer uit de drain komt;
  • Als u koorts heeft, hoger dan 38.5°C en/of de wond steeds roder en dikker wordt;
  • Als u meer pijn krijgt rondom de insteekplaats van de drain;
  • Als er flink vocht lekt langs de drain.

Zijn er andere redenen waardoor u zich zorgen maakt over de drain? Neemt u dan ook contact op met het ziekenhuis.

  • Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.
  • Buiten kantooruren belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.