Headerafbeelding
kunstwerk zonder titel Leandra du Pau
Behandeling

Medicijnen bij abnormaal bloedverlies

Er zijn verschillende soorten medicijnen die kunnen helpen om het abnormale bloedverlies te verhelpen.

We maken hier een onderscheid tussen medicijnen met en zonder hormonen.

Behandeling met medicijnen

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Code GYN-764
Laatste revisie: 22 mei 2020 - 12:11
Behandeling met medicijnen

Medicijnen bij abnormaal bloedverlies

Prostaglandine-synthetase-remmers

Onder andere diclofenac, ibuprofen, indometacine, naproxen. Deze medicijnen worden vaak voorgeschreven om menstruatiepijn te verminderen. Minder bekend is dat ook het bloedverlies bij de menstruatie met gemiddeld 30% afneemt. 

Tranexaminezuur (Cyklokapron®)

Dit middel beïnvloedt de bloedstolling. U neemt het alleen in tijdens de dagen van hevig bloedverlies. Gemiddeld neemt het bloedverlies met de helft af.

De pil

De menstruatie is minder hevig is bij gebruik van de pil. De pil is dan vaak ook een geschikt medicijn bij klachten over hevig bloedverlies. Over het algemeen is het resultaat goed. Sommige vrouwen ervaren wel bijwerkingen, anderen hebben emotionele tegenzin om (weer) de pil te gebruiken.

Prikpil

Dit is een driemaandelijkse injectie. De injectie bevat een relatief grote hoeveelheid progestageen hormoon. De prikpil schrijft men meestal voor als anticonceptie, maar kan ook gebruikt worden ter behandeling van hevige menstruatie. Het is de bedoeling dat de menstruaties uiteindelijk helemaal wegblijven.

Progesteronpreparaten 

Door continue gebruik te maken van een progesteronpreparaat (Orgametril®), treedt er geen eisprong op. Daardoor ontstaat er ook geen menstruatie.

Danazol

Dit ‘anti-hormoon’ zorgt ervoor dat er minder hormonen worden gemaakt in de eierstokken. Hierdoor wordt er minder slijmvlies opgebouwd en afgestoten. Over het algemeen neemt de menstruatie in hevigheid af. Bij de meeste vrouwen verminderen de klachten.

LHRH-agonisten 

Dit zijn medicijnen die de situatie van de overgang (de postmenopauze) nadoen. De eierstokken maken dan bijna geen hormonen. Door de bijwerkingen is dit middel voor jongere vrouwen vaak geen oplossing.

Progesteronspiraaltje (Mirena)

De arts brengt het spiraaltje via de vagina in de baarmoeder. De spiraal geeft gedurende 5 jaar een progestageen hormoon af. Het baarmoederslijmvlies wordt zo minder gevoelig voor de hormonen die de eierstokken maken. Driekwart van de vrouwen met een Mirena-spiraaltje vloeit minder hevig dan eerst. Sommige vrouwen menstrueren na langere tijd helemaal niet
meer.

Naast het Mirena-spiraaltje is er ook een Kyleena- spiraaltje. Dit spiraaltje geeft een mindere hoeveelheid van het hormoon progestageen af en het is smaller om in te brengen. Dit spiraaltje wordt voornamelijk gebruikt voor jonge vrouwen die nog niet bevallen zijn van een kind.