Headerafbeelding
Consult bij de logopedist
Behandeling

Logopedie na een CVA (beroerte)

Na een CVA kunt u spraak- taalstoornissen hebben en/of slikstoornissen.

De logopedist in het ziekenhuis doet onderzoeken en geeft u advies.

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code PMD-201
Laatste revisie: 17 juni 2024 - 09:42

Logopedie na een CVA (beroerte)

  • Bij een taalstoornis (afasie) kan het uiten van taal (o.a. het vinden van de woorden en het maken van zinnen), het begrijpen van taal, lezen en schrijven moeilijker zijn.
  • Bij een spraakstoornis (dysartrie) is het uitspreken van woorden en zinnen moeilijker.
  • Bij een slikstoornis (dysfagie) is het slikken van speeksel, vloeistof en/ of ander voedsel moeilijk. Hierdoor kunt u zich verslikken waardoor voedsel in de longen terecht kan komen. Ook is het mogelijk dat u niet genoeg voeding en/of vocht krijgt.

De logopedist in het ziekenhuis doet onderzoek naar bovengenoemde stoornissen en geeft zo nodig adviezen en start de behandeling. Als het mogelijk is, krijgt u oefeningen die u zelf en/of met naasten kunt doen.

Als er sprake is van een slikstoornis dan geeft de logopedist een advies voor aangepaste voeding om te voorkomen dat u zich verslikt.

Is tijdens ziekenhuisopname duidelijk dat u na ontslag naar huis nog logopedie nodig heeft? Dan begeleidt de logopedist van het ziekenhuis u bij het vinden van een logopedist bij u in de buurt. Zij verzorgt een overdracht, zodat de (eerstelijns) logopedist op de hoogte is.

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u bellen naar de paramedische afdeling. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (073) 553 61 55.