Headerafbeelding
Gezin met twee jongens buiten het ziekenhuis
Behandeling

Immunotherapie bij allergische neusklachten

Met immunotherapie wil de KNO-arts de onderliggende oorzaak van uw allergie aanpakken.

De arts geeft u langere tijd een bepaalde hoeveelheid van de stof waar u allergisch voor bent. Hierdoor went uw lichaam (immuunsysteem) aan deze stof en reageert er uiteindelijk minder of niet meer op. Hierdoor heeft u minder of geen last meer van uw allergieklachten.

Lees meer

De totale behandeling duurt 3 tot 5 jaar. Deze periode is nodig omdat uw lichaam tijd nodig heeft om tolerantie op te bouwen tegen de stof waarop het allergisch reageert. Het resultaat dat u na het afronden van de behandeling bereikt heeft, blijft meestal ook aanhouden.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over immunotherapie

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code KNO-057
Laatste revisie: 11 januari 2023 - 15:10
Hoe verloopt de behandeling?

Immunotherapie bij allergische neusklachten

U neemt 1 uur voor het tijdstip van de afspraak een tablet antihistamine in. Heeft u deze medicatie niet, bel dan de polikliniek voor een recept.

Krijgt u tijdens de afspraak een injectie? Dan moet u rekening houden met de volgende dingen:

 • Op de dag van de injectie mag u geen allergische klachten of een infectie hebben.
 • Trekt u ruim zittende bovenkleding aan. Dit vanwege de prik in de bovenarm.
 • In de periode van immunotherapie mag u geen andere inentingen krijgen. Bijvoorbeeld reisvaccinaties. Moet u toch een vaccinatie krijgen? Zorg dan dat u deze minimaal 2 weken vóór de allereerste injectie heeft gehad.
 • Vertel de doktersassistente of u last heeft gehad van de vorige injectie.

Bent u ziek?

Heeft u griep of voelt u zich niet fit? Dan belt u naar de polikliniek. Zij overleggen met de KNO-arts of u uw injectie mag krijgen.

Twee vormen van immunotherapie

Immunotherapie bestaat uit twee toedieningsvormen:

 • Door onderhuids injecties (subcutane immunotherapie). Dit gebeurt met een 7 of 16 weeks schema.
 • Door een tablet onder de tong (allergie immunotherapie tablet). De eerste inname gebeurt altijd onder medisch toezicht.

Wat zijn de risico's?

Tijdens het geven van de injecties en/of tabletten, kunt u de allergieklachten krijgen die u normaal in het allergieseizoen heeft. Deze klachten kunt u onderdrukken met dezelfde medicijnen die u ook in het allergieseizoen gebruikt. Wanneer u deze niet heeft, kunt u de KNO-arts om een recept vragen. Deze medicijnen worden niet standaard vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Algemene reacties kunnen bestaan uit jeukende, tranende ogen, verstopte neus, loopneus en galbulten. Verder kan hooikoorts en kortademigheid optreden. In zeer uitzonderlijke gevallen zijn de algemene reacties ernstiger en kan uw bloeddruk dalen. Wanneer dit het geval is, krijgt u een injectie met medicijnen die er voor zorgt dat de bloeddruk weer stijgt. Vanwege deze mogelijke reacties moet u na iedere injectie ongeveer 30 minuten wachten in de wachtkamer.

Bijwerkingen van de injecties

Bijwerkingen komen niet vaak voor. Soms krijgt u last van plaatselijke- of algemene reacties. De plaatselijke reacties bestaan uit zwelling, roodheid, jeuk en/of gevoeligheid rondom de injectieplaats. Deze zwelling (bult) mag niet groter zijn dan 8 cm. Wanneer dit zo is, neemt u contact op met de polikliniek.

In zeldzame gevallen kunnen onderhuidse zwellingen ontstaan op de plek van de injectie. Deze verdwijnen gewoonlijk binnen twee tot zes weken.

Bijwerking van de tabletten

Bijwerkingen van de tabletten zijn zwelling in de mond, zwelling in de keel en jeuk in de mond.

Als u de injectie en/of tablet heeft gehad, wacht u 30 minuten in de wachtruimte. Dit is omdat er mogelijk een reactie kan ontstaan.

Welk resultaat heeft immunotherapie?

Het eerste jaar van de behandeling mag u verwachten dat u minder klachten tijdens het allergieseizoen heeft gehad. Maar ook dat u beter reageert op de medicijnen die de klachten tegenhouden.

Om een goed resultaat te krijgen, zeker op langer termijn moet u deze behandeling 3 tot 5 jaar lang, ieder jaar herhalen.

In de eerste twaalf uur na de injectie mag u:

 • zich niet extra lichamelijk inspannen;
 • niet heet douchen;
 • niet naar de sauna;
 • geen uitgebreide maaltijden eten;
 • geen alcohol drinken.

Zijn er problemen of heeft u klachten na de behandeling?

Heeft u later op de dag dat u behandeld bent of de dagen hierna nog klachten? Dan belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde.

Tijdens kantooruren, telefoonnummer: (073) 553 60 70.

Buiten kantoortijden de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.