Behandeling

Hartkatheterisatie (CAG) / Dotteren (PCI) radialis, belangrijke informatie na ontslag

Deze informatie is bedoeld om u te helpen in de periode die volgt na ontslag uit het ziekenhuis. Meestal neemt de huisarts de medische zorg weer over, en heeft u een controleafspraak bij de cardioloog op de polikliniek.

Naast deze informatie kunt u de folders doorlezen die u tijdens de opname heeft gekregen, of folders van de Hartstichting.

Hier vindt u alle belangrijke informatie

Code CAR-802
Laatste revisie: 5 februari 2024 - 14:52
Hier vindt u alle belangrijke informatie

Hartkatheterisatie (CAG) / Dotteren (PCI) radialis, belangrijke informatie na ontslag

Het is belangrijk dat u de eerste 3 dagen voorzichtig bent met de pols.

 • U mag niet te zwaar tillen.
 • De eerste 2 dagen na de ingreep mag u geen autorijden.
 • U mag niet sporten.
 • Na de ingreep draagt u uw arm 2 dagen overdag in een mitella, deze mag u ’s nachts af doen.

Het is normaal dat uw arm de eerste dagen wat gevoelig is.

Na de eerste week mag u uw dagelijkse activiteiten weer doen zoals u gewend bent. Zodra uw pols weer in orde is mag u weer aan het werk.

Neemt u contact op als u last krijgt van klachten zoals:

 • huiduitslag;
 • koorts (38 graden of hoger);
 • een bloedende prikopening in de pols (een klein beetje nadruppelen is niet erg);
 • een erg pijnlijke, gezwollen, rode en/of warme pols;
 • een dikke en/of pijnlijke onderarm;
 • een gevoelloze of koude hand.

De eerste 10 dagen na ontslag belt u tijdens kantoortijden naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (073) 553 60 40 en buiten kantoortijden naar de afdeling Hartbewaking, telefoonnummer (073) 553 25 00.

Bij vragen of problemen ná 10 dagen belt u uw huisarts.

Bel direct 112:

 • Als uw pols plotseling steeds dikker wordt. Dit kan wijzen op een nabloeding. Ga liggen en druk stevig met een vuist op de ontstane bobbel tot er hulp arriveert. Of laat eventueel een huisgenoot stevig op de bobbel drukken.
 • Als de wond heftig/pulserend (kloppend) gaat bloeden: dit kan duiden op een slagaderlijke bloeding. Raak niet in paniek, maar druk tot er hulp komt met de vingers of vuist de slagader dicht 1 à 2 cm boven de plaats waar het bloedt. Of laat dit doen door een huisgenoot. Blijf dit doen tot er hulp is.