Behandeling

Bekkenfysiotherapie

Bij klachten in het gebied van buik, bekken, lage rug en bekkenbodem kan bekkenbodemfysiotherapie helpen.

Vaak hebben deze klachten te maken met een verstoring in dit gebied. Dit kan zowel bij vrouwen, mannen als kinderen zijn, ongeacht leeftijd. Bij bekkenfysiotherapie leert u de spieren van de bekkenbodem bewust te gebruiken. 

 

Lees meer

Wat doen de bekkenbodemspieren?
Bekkenbodemspieren hebben een belangrijke functie.

 • Ze ondersteunen de lage buikorganen (blaas, darmen, baarmoeder of prostaat).
 • Ze spelen een rol bij het voorkómen van incontinentie.
 • Ze hebben een doorlaatfunctie bij toiletbezoek.
 • Ze spelen een rol bij seksualiteit.
 • Ze zijn van belang voor de stabiliteit van bekken en lage rug. Dit is met name van belang rondom de zwangerschap en na de bevalling
Tekening van het bekken

Als de bekkenbodemspieren niet goed functioneren, kunnen er problemen ontstaan bij het plassen, met de ontlasting of met vrijen.

 

Hoe verloopt de behandeling?

Code PMD-102
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:47
Hoe verloopt de behandeling?

Bekkenfysiotherapie

 • Ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning (stress-incontinentie).
 • Ongewild ontlastingverlies.
 • Vaak last hebben van plotseling hevige aandrang met eventueel urineverlies en/of ontlastingverlies (urge-incontinentie).
 • Urineweginfecties/blaasontstekingen.
 • Het bij herhaling moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie).
 • Klachten als gevolg van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen.
 • Pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen.
 • Seksuele klachten die te maken hebben met bekkenbodemproblematiek.
 • Prostaatklachten.
 • Voor en na operaties in de onderbuik of in het bekkenbodemgebied gynaecologische-, urologische- en darmoperaties).
 • Bekkenpijn en/of lage rugklachten, al dan niet samenhangend met zwangerschap of bevalling.

Voordat de behandeling start, vindt er een uitgebreid eerste gesprek plaats (intake) en een onderzoek. Vervolgens stellen we een behandelplan op. We geven u uitleg over de oorzaak en gevolgen van uw klacht. Hierna krijgt u een persoonlijk advies over houding en beweging.

Als het meerwaarde biedt voor de behandeling, kan een inwendig onderzoek of behandeling (biofeedback, ballontraining) tot de mogelijkheden behoren.

U krijgt verschillende vormen en mogelijkheden van oefentherapie aangeboden.

De behandeling bestaat verder uit:

 • Uitleg over de spieren rondom het bekken, lage rug en bekkenbodem, en het verschil tussen normaal en niet goed functioneren van deze spieren.
 • Bewustmaken van de bekkenbodem, en hoe u deze kunt aanspannen en ontspannen.
 • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen.
 • Verbeteren van de coördinatie en stabiliteit rond bekken, lage rug en bekkenbodem.
 • Verbeteren van kracht, uithoudingsvermogen en conditie van de spieren in het bekkengebied.
 • Aanleren van een goede toilethouding en juist toiletgedrag.
 • Advies over eet- en drinkpatronen.
 • Advies over bekkenbodemgebruik bij aandrang, bij het opvangen van buikdruk en bij belastende activiteiten.
 • Blaastraining of klokplassen.

Bekkenfysiotherapie is zinvol bij bekkenpijn, lage rugklachten, onvoldoende kunnen functioneren in de periode rondom de zwangerschap of bevalling, en bekkenbodemklachten. Tijdens en na de zwangerschap ligt de nadruk op het verantwoord leren omgaan met de veranderde belastbaarheid van het bekken. Door middel van oefeningen traint u de spieren rond bekken, lage rug en bekkenbodem. Daardoor wordt het bekken weer op de juiste manier belast, en verbetert de stabiliteit. Een bekkenband is zeker niet altijd nodig.

Bekkenfysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering en als uw budget voor fysiotherapie daarin voldoet. Kijk in uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut staat ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister bekkenfysiotherapie van het KNGF. De opleiding bekkenfysiotherapie is een 3-jarige post-HBO masteropleiding voor algemeen fysiotherapeuten.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Kijk in het register voor een geregistreerde bekkenfysiotherapeut in uw regio.


www.nvfb.nl - Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg. Informatie over bekkenfysiotherapie.


De informatie in deze folder is samengesteld door het Samenwerkingsverband Geregistreerde Bekkenfysiotherapeuten in het verzorgingsgebied van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aangesloten bij KNGF en NVFB.