Headerafbeelding
vrouw in overgang wandelt met hond
Behandeling

Behandeling bij baarmoederkanker

De behandeling van baarmoederkanker is afhankelijk van het stadium van de ziekte.

Het stadium van de ziekte wordt bepaald door het soort baarmoederkanker en de gradering van de kankercellen. 

De verschillende behandelingen bij baarmoederkanker

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Code GYN-807
Laatste revisie: 23 april 2024 - 09:01
De verschillende behandelingen bij baarmoederkanker

Behandeling bij baarmoederkanker

Baarmoederkanker wordt vaak in een vroeg stadium ontdekt. Dit noemen we een laag- risico baarmoederkanker. Bij dit stadium is een operatie de meest voorkomende behandeling. Deze operatie gebeurt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis waarbij de baarmoeder, eierstokken en eileiders worden verwijderd.
Deze operatie kan op 2 manieren worden gedaan. Via een kijkoperatie (laparoscopie)  of via een buikoperatie. De gynaecoloog bespreekt met u van tevoren welke operatie u krijgt. 

Wanneer het soort baarmoederkanker agressief is, is de kans op uitzaaiingen elders in het lichaam groter. Deze uitzaaiingen zijn niet altijd te zien bij radiologisch onderzoek, zoals bij een CT- scan. Daarom worden tijdens de stadiëringsoperatie de baarmoeder, eierstokken, eileiders en lymfeklieren verwijderd en worden er biopten van het vetschort afgenomen. Deze operatie gebeurt in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Na weefselonderzoek wordt duidelijk wat het stadium van de ziekte is en of er nog aanvullende behandeling nodig is. Het weefselonderzoek duurt ongeveer 5-7 werkdagen. 

Is de kanker al verder buiten de baarmoeder gegroeid (stadium 3 of 4), dan kan een uitgebreide operatie nodig zijn. Dit is een debulking operatie. Deze operatie gebeurt in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Bij deze operatie worden de baarmoeder met baarmoederhals, eierstokken, eileiders en al het zichtbare tumorweefsel verwijderd. Wanneer er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren, worden deze ook verwijderd.  

Soms is de tumor te uitgebreid om in één keer te verwijderen tijdens een operatie. Dan kan het zijn dat u vóór de operatie chemotherapie krijgt.

Hiermee maken we eerst de tumor kleiner om deze later met een operatie te verwijderen.

Meestal gaat het om 3 chemokuren. Tussen elke chemokuur zit 3 weken. Hierna wordt een CT scan gemaakt. Hierbij kunnen we zien of de chemokuren de tumor kleiner hebben gemaakt en een debulking operatie mogelijk is.

De chemotherapie krijgt u in het Jeroen Bosch ziekenhuis en de operatie gebeurt in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

In sommige gevallen is aanvullende behandeling nodig. Dit is afhankelijk van het soort baarmoederkanker, de gradering en of er kankercellen in de lymfeklieren aanwezig zijn.

Aanvullende behandeling kan bestaan uit bestraling. Of bestraling in combinatie met chemotherapie. Dit noemen we met een ander woord chemoradiatie. Door deze aanvullende behandeling neemt de kans op terugkeer van de kanker af.

Bestraling

Bestraling kan zowel uitwendige als inwendige bestraling zijn. Een andere naam voor inwendige bestraling is brachytherapie. De bestralingen gebeuren in het Verbeeten Instituut. De gynaecoloog vertelt u welke vorm van bestraling u krijgt. Het kan ook een combinatie van inwendige en uitwendige bestraling zijn.

Chemoradiatie

Chemoradiatie is een combinatie van chemotherapie en bestralingen. De oncoloog vertelt u hoeveel chemokuren u krijgt tijdens de bestralingsperiode. Voor de bestralingen gaat u naar het Verbeeten Instituut en de chemotherapie krijgt u op het Oncologisch Centrum in het Jeroen Bosch ziekenhuis.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Gynaecologie, telefoonnummer: (073) 553 62 50 of naar het Oncologisch centrum, telefoonnummer: (073) 553 82 25.

U kunt een (bel)afspraak maken met uw contactpersoon, de oncologie verpleegkundige of verpleegkundig specialist.