Headerafbeelding
kunst expositie boulevard narcissen Linda Nieuwstad (1)
Behandeling

Azathioprine bij longziekten

Bij een ernstige ontstekingsziekte van de longen die kan leiden tot littekenvorming van longweefsel, kan de arts starten met een behandeling met azathioprine.

Uw longarts wil starten met het gebruik van azathioprine omdat u onvoldoende heeft gereageerd op andere medicijnen of omdat u teveel bijwerkingen hiervan had. Het kan ook als vervanging zijn bij langdurig gebruik van prednison. Dit omdat Prednison eventueel bijwerkingen kan geven op de lange termijn.

De behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code LON-319
Laatste revisie: 26 mei 2021 - 14:12
De behandeling

Azathioprine bij longziekten

De merknaam van azathioprine is Imuran®. Azathioprine is een langzaam werkend medicijn. Het onderdrukt het ziekteproces. Mogelijk kan hierdoor het proces van littekenvorming in uw longen tot stilstand worden gebracht.

Azathioprine is een ontstekingsremmer die onder andere ook bij ontstekingsziekten van de darmen of reuma wordt gebruikt. Bij u is uw longaandoening de reden geweest dat uw arts dit medicijn heeft voorgeschreven.

Hoe gebruikt u azathioprine?

Azathioprine is een medicijn in de vorm van tabletten van 25 mg, 50 mg en 75 mg. Uw arts bepaalt de dosering door uw gewicht. Vaak krijgt u van uw arts een opbouwschema om de beste dosering te bereiken.

 • Neem de tabletten verdeeld over de dag.
 • Neem de tabletten direct na het eten in met een glas water.
 • Neem azathioprine minimaal 1 uur vóór of 2 uur na het drinken en/of eten van melk of zuivelproducten in. Als u de tabletten tegelijk met melk of zuivelproducten inneemt dan kan het zijn dat de azathioprine minder goed in uw bloed wordt opgenomen.
 • U mag de tabletten niet stuk breken, fijnmaken of kauwen. Het is belangrijk dat u niet in contact komt met de inhoud van de tablet.
 • Was uw handen na het innemen van de tabletten.
 • U moet de tabletten zelf uit de verpakking halen, als u dat kunt. Kunt u dit niet? Dan mag iemand anders dat voor u doen, bijvoorbeeld een familielid.
 • Gebruikt materiaal, zoals een medicijnbekertje, kunt u gewoon weggooien in de afvalemmer.
 • Bent u een tablet vergeten? Dan kunt u die later op diezelfde dag nog innemen (binnen 12 uur).

Wat is het effect?

Het medicijn werkt niet direct. Het kan 12 weken of langer duren voordat u het effect ervan merkt. Als blijkt dat u goed op het medicijn reageert en er geen bijwerkingen zijn, kunt u azathioprine jarenlang gebruiken.

Bij het gebruik van azathioprine kunnen een aantal bijwerkingen voorkomen. Deze gaan meestal weer over en verdwijnen als de arts de dosis verlaagt of als u het medicijn niet meer gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen kort na het starten met azathioprine

 • Maag- of darmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, diarree, overgeven en verminderde eetlust.
 • Huiduitslag.
 • Allergische reacties met onder andere koorts, koude rillingen en spierpijn.

Mogelijke bijwerkingen na enkele weken tot maanden

 • Verhoogde kans op infecties waardoor u keelpijn of koorts kunt krijgen. Dit wordt veroorzaakt door een stoornis in de bloedaanmaak waardoor het aantal witte bloedcellen te laag kan worden.
 • Bloedarmoede door een verminderde aanmaak van rode bloedcellen.
 • Spontaan ontstaan van blauwe plekken of een bloedneus. Dit kan het gevolg zijn van een verminderde aanmaak van het aantal bloedplaatjes.
 • Stoornissen van de leverfunctie. Hiervan merkt u zelf meestal niets. Soms kunt u pijnklachten krijgen rechtsboven in de buik of gele verkleuring van huid en/of oogwit. Uw arts controleert uw bloed regelmatig hierop. Deze leverfunctiestoornis verdwijnt weer als uw arts de dosis heeft verlaagd.
 • Op de lange termijn kunnen in zeldzame gevallen tumoren (bijvoorbeeld van de huid) voorkomen.

Wanneer neemt u contact op?

Heeft u één of meerdere van bovengenoemde bijwerkingen en gaan deze niet over? Neemt u dan contact op met de verpleegkundig specialist of longarts. Het is belangrijk dat u direct belt bij:

 • Koorts hoger dan 38.5 °C.
 • Infecties.
 • Een bloedneus.
 • Als er spontaan blauwe plekken ontstaan.

Bloedonderzoek

Voordat u start met azathioprine laat u bloedprikken. Via dit bloedonderzoek wordt bepaald of u lichaam het medicijn niet versneld of vertraagd afbreekt.

Bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunners via de trombosedienst? Meld dit dan altijd bij u arts. U moet zelf contact opnemen met de trombosedienst als u start met azathioprine, als de dosering van dit medicijn wijzigt of als u stopt met het gebruik ervan.

Wisselwerking met andere medicijnen

Bepaalde medicijnen, voedingssupplementen, homeopathische middelen of vitamine gaan niet samen met azathioprine. Overleg het gebruik of wijzigingen hiervan altijd met uw arts voordat u start met de nieuwe medicijnen.

Alcohol

Wees voorzichtig met alcohol. Alcohol verhoogt de kans op stoornissen van de leverfunctie. Gebruik niet meer dan 1 alcoholconsumptie per dag.

Zonlicht en UV-straling

Vermijd zonlicht en UV-straling op uw huid als u azathioprine gebruikt. Draag daarom beschermende kleding en/of smeer u in met een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger). Wij raden u af om onder de zonnebank te gaan. Controleer regelmatig uw huid op veranderingen.

Vaccinaties

 • Wij raden u aan om ieder jaar een griepprik te halen bij uw huisarts.
 • Ook raden we aan om een coronaprik te halen. De rijksoverheid bepaald wanneer en waar u deze moet gaan halen.
 • Vaccinaties met een verzwakt levend vaccin, zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, oraal poliovaccin of BCG moet u vermijden tijdens het gebruik van azathioprine. Overleg met uw behandelend arts, apotheek of huisarts als u een vaccinatie nodig heeft.

Vruchtbaarheid

 • Als u zwanger wilt worden moet u tenminste 3 maanden voor een mogelijke zwangerschap stoppen met de behandeling. Dit geldt zowel voor vrouwen als mannen.
 • Overleg altijd met uw arts als u nadenkt over een zwangerschap.
 • De anticonceptiepil kan minder goed werken door het gebruik van azathioprine. Gebruik daarom een extra maatregel om een zwangerschap te voorkomen (anticonceptie).

Zwangerschap

U mag azathioprine niet gebruiken als u zwanger bent. Dit omdat er een vergrote kans is op aangeboren afwijkingen bij het kind. Zorgt u daarom tijdens de behandeling met azathioprine voor een goede anticonceptie.

Borstvoeding

U mag azathioprine niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

Bloedcontrole

Bij de start en tijdens de behandeling met azathioprine laat uw arts regelmatig uw bloed onderzoeken. Dit is om het aantal bloedcellen te controleren en om eventueel uw dosis aan te passen.

Wanneer krijgt u de uitslag van het bloedonderzoek

De verpleegkundig specialist heeft telefonisch contact met u over de bloeduitslagen bij start van de behandeling. U mag de dosis van het medicijn pas ophogen nadat u toestemming hebt gekregen van uw arts of de verpleegkundig specialist.

Heeft u vragen over het gebruik van azathiopreine, stelt u die dan gerust aan de longarts of verpleegkundig specialist. Ook wanneer u last heeft van bijwerkingen door het medicijn kunt u bij hen terecht. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (073) 553 24 63.