Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Behandeling

Alemtuzumab (Lemtrada®) bij multiple sclerose (MS)

Alemtuzumab is een tweedelijns medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RRMS). De arts schrijft dit voor bij een hoge ziekteactiviteit of wanneer de behandeling met een ander medicijn onvoldoende effect heeft.

RRMS is een vorm van MS waarbij ziekte-opvlammingen (schubs) voor komen. Het doel van de behandeling is om ziekte-opvlammingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Daardoor wordt eventuele achteruitgang in het functioneren zoveel mogelijk voorkomen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code NEU-309
Laatste revisie: 19 maart 2024 - 13:32
Hoe verloopt de behandeling?

Alemtuzumab (Lemtrada®) bij multiple sclerose (MS)

Alemtuzumab is een antilichaam dat zich bindt aan bepaalde cellen in het immuunsysteem. Het gaat hierbij om bepaalde B- en T-cellen. Doordat alemtuzumab zich bindt aan deze cellen, worden ze vernietigd. Het lichaam maakt daarna langzaam nieuwe B- en T-cellen aan. Daarbij is de kans dat deze cellen het centraal zenuwstelsel zullen aanvallen veel kleiner. Hierdoor heeft alemtuzumab een langdurig en krachtig effect .

Voor de behandeling

Voordat u start met alemtuzumab, onderzoeken we eerst uw bloed en urine en wordt er een hartfilmpje (E.C.G.) gemaakt. Bij vrouwen doen we een uitstrijkje. In overleg met de MS-verpleegkundige wordt uw opname geregeld.

U krijgt het advies om het eten van rauw of ongaar vlees, zachte kazen en melkproducten die niet gepasteuriseerd zijn te vermijden. Doe dit vanaf 2 weken voor de behandeling, tot minstens 1 maand na de behandeling. Dit heeft te maken met het risico op een infectie met listeria.

Gebruik

 • U krijgt alemtuzumab in 2 behandelingskuren in het ziekenhuis. U wordt hiervoor opgenomen op de verpleegafdeling Neurologie, de avond voordat u start met de kuur .
 • De 1e kuur duurt 5 dagen.
 • De 2e kuur volgt na 1 jaar en duurt 3 dagen.
 • Een enkele keer krijgt u 1 jaar na de 2e kuur nog een 3e kuur van 3 dagen.

Voordat u het infuus met alemtuzumab krijgt, start u eerst met medicijnen om het risico op bijwerkingen te verminderen. U krijgt prednison (alleen de eerste 3 dagen) paracetamol en een anti-allergiemiddel.

Vervolg afspraken

 • Tot 4 jaar na de laatste behandeling met alemtuzumab, wordt uw bloed en urine elke maand onderzocht.
 • Tijdens het eerste infuus komt de MS-verpleegkundige bij u langs op de verpleegafdeling Neurologie.
 • Na 1 maand heeft u weer een controle bij de MS-verpleegkundige.
 • Na 3 maanden heeft u een afspraak met de neuroloog om de behandeling en mogelijke bijwerkingen te bespreken.
 • Na 6 maanden heeft u een controle bij de verpleegkundig specialist.
 • Na 11 maanden krijgt u een MRI-scan van de hersenen. Er wordt dan ook een controleafspraak gepland bij de neuroloog om de uitslag van de MRI-scan te bespreken.
 • Daarna wordt er meestal iedere 6 maanden een afspraak voor u gemaakt. Dit gebeurt vaak om en om bij de MS-verpleegkundige en de neuroloog.
 • De eerste jaren krijgt u ieder jaar een MRI-scan van de hersenen.

Deze afspraken plannen we in overleg met u. Er kan zeker van dit tijdpad worden afgeweken, bijvoorbeeld als er bijwerkingen of nieuwe klachten zijn.

Controle van uw bloed

De controles van uw bloed zijn belangrijk voor een veilig gebruik van alemtuzumab. Als u meerdere keren uw bloed niet laat controleren, dan kan de arts het voorschrijven van alemtuzumab (tijdelijk) stopzetten.

Zoals bij elk medicijn kan alemtuzumab ook bijwerkingen geven. Niet iedereen heeft daar last van. De meest voorkomende bijwerkingen tijdens of 24 uur na het infuus zijn:

 • hoofdpijn;
 • uitslag;
 • koorts;
 • misselijkheid;
 • netelroos;
 • jeuk;
 • rood gezicht en nek;
 • vermoeidheid.

Hart- en vaatziekten

In zeldzame gevallen is er een risico op hart-en vaatziekten kort na de kuur, zoals een beroerte.

Infecties

U heeft een verhoogde kans op het krijgen van infecties, zoals bovenste luchtweginfecties en blaasontstekingen. Het is belangrijk om heel voorzichtig te zijn met contact met anderen, om infecties te voorkomen. Dit geldt zeker in de eerste maand na het infuus. Om u extra te beschermen tegen bepaalde virussen en bacteriën krijgt u de eerste maand antibiotica en een medicijn tegen virussen.

Andere auto-immuunziekten

Door behandeling met alemtuzumab kunnen andere auto-immuunziekten (zoals schildklieraandoeningen, bloedstollingsstoornissen, nieraandoeningen) ontstaan tot 4 jaar na de laatste kuur. Door iedere maand bloed- en urineonderzoek te doen, kan uw arts deze aandoeningen vroeg opsporen. Soms is het nodig om u te behandelen met medicijnen. Uw arts bespreekt dat dan met u.

Het bloed- en urineonderzoek kunt u in het ziekenhuis doen, maar ook thuis via de ‘Lemtrada thuisservice’.

Zwangerschap en vruchtbaarheid

 • U mag niet zwanger worden tijdens het gebruik van alemtuzumab en tot 4 maanden daarna.
 • We adviseren u dringend om betrouwbare anticonceptie te gebruiken.
 • Bent u zwanger of heeft u een zwangerschapswens? Neem dan direct contact op met de MS-verpleegkundige.
 • Er wordt bij alemtuzumab geen effect op de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen verwacht.

Borstvoeding

U mag geen borstvoeding geven tijdens behandeling met alemtuzumab en tot 4 maanden daarna.

Autorijden

De aandoening multiple sclerose (MS) kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. U mag alleen autorijden als u voldoende controle over uw bewegingen heeft. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Als u ondanks uw aandoening toch mag autorijden, dan kunnen er nog andere adviezen per medicijn zijn. U kunt de informatie per medicijn ook terug vinden per medicijn via www.apotheek.nl.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de MS-verpleegkundigen, telefoonnummer (073) 553 23 25. Zij zijn meestal elke werkdag aanwezig.