Headerafbeelding
afdelingen dialysecentrum patiënt verpleegkundige
Behandeling

Acute dialyse

Acute dialyse is een nierfunctievervangende behandeling, die nodig is als uw nieren plotseling niet of onvoldoende werken.

De arts start snel met dialyse als er sprake is van ernstig nierfunctieverlies, er ernstige vochtophoping in het lichaam ontstaat of er een te hoge concentratie afvalstoffen ontstaat. Het laatste kunnen we meten in uw bloed. Als u onverwacht in dialysebehandeling bent gekomen, komt er veel op u en uw naasten af. In deze informatie leest u in het kort meer over de dialysebehandeling.

Lees meer

Belangrijke telefoonnummers

 • Secretaresse Dialyseafdeling (073) 553 23 91
 • Verpleegkundig coördinator dialyse (073) 553 77 44
 • Nierfalenverpleegkundige (073) 553 77 47
 • Polikliniek Nefrologie (073) 553 30 71
 • Medisch Maatschappelijkwerk (073) 553 23 91
 • Diëtiste (073) 553 23 91

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code DIA-202
Laatste revisie: 20 februari 2023 - 08:56
Hoe verloopt de behandeling?

Acute dialyse

De meeste mensen hebben 2 nieren. Deze liggen aan de achterkant van het lichaam, naast de ruggengraat, ter hoogte van de onderste ribben.

Wat doen de nieren?

 • Verwijderen van afvalstoffen uit het bloed via de urine.
 • Zorgen voor de goede balans van vocht en zouten in het lichaam.
 • Regelen van de bloeddruk.
 • Maken van hormonen die onder andere zorgen voor voldoende rode bloedcellen en sterke botten.

Plotselinge (acute) verslechtering van de nierfunctie

De nieren werken plotseling niet goed meer en de nierfunctie gaat snel achteruit. Hierbij moet snel gestart worden met dialyse. Bij acuut verlies van de nierfunctie kan deze heel af en toe herstellen. Dit hangt af van de oorzaak. Als de nieren dan weer beter of goed werken, is dialyse natuurlijk niet meer nodig.

Blijvende (chronische) verslechtering van de nierfunctie

De werking van de nieren kan ook langzaam achteruitgaan. Bij langzaam functieverlies zijn er lange tijd (vele jaren) helemaal geen klachten. Vaak wordt daarom ook pas laat ontdekt dat de nieren slecht werken. Meestal gebeurt dat toevallig, bijvoorbeeld bij een keuring of omdat er om een andere reden medisch onderzoek plaatsvindt.

Welke klachten kunt u krijgen?

Als uw nieren heel slecht werken, kunt u de volgende klachten krijgen. Deze hoeven niet allemaal of tegelijk op te treden:

 • vermoeidheid, sufheid, hoofdpijn, braken;
 • pijn in en/of rondom de nierstreek;
 • kortademigheid en hoesten;
 • vocht vasthouden bijvoorbeeld bij de voeten, enkels, soms in het gezicht;
 • jeuk en/of krampen;
 • hoge bloeddruk.

Hemodialyse (bloedspoelen)

Hemodialyse neemt de werking van uw nieren voor een deel over. In acute gevallen starten we meteen met deze behandeling. Voor hemodialyse is een goede toegang naar uw bloedbaan nodig. In acute situaties dialyseren we via een zogenaamde dialysekatheter. Op de afdeling Radiologie plaatst de arts de dialysekatheter via een halsader in een groot bloedvat. Daarna kunt u direct gedialyseerd worden.

hemodialyse

Peritoneaal dialyse PD (buikspoeling)

In een later stadium kunt u mogelijk ook op peritoneaal dialyse overgaan. Deze dialysebehandeling doet u thuis. Informatie hierover krijgt u op het moment dat er sprake is van Peritoneaal Dialyse.

Toekomstverwachting

Uw arts beoordeelt hoe lang de dialysebehandeling nodig is. Dit hangt af van de nierziekte die u heeft. Als uw nierfunctie zich niet herstelt, dan blijft dialysebehandeling nodig, behalve als u een niertransplantatie kunt ondergaan.

Medicijnen

Naast de dialysebehandeling is het nodig dat u bepaalde medicijnen gebruikt. Uw arts schrijft deze voor afhankelijk van de aard van de nierfunctiestoornis en uw bloeduitslagen.

Dieet

Bij nierfunctiestoornissen is voeding erg belangrijk. Denkt u bijvoorbeeld aan vochtinname en de hoeveelheid zout in de voeding. Ook kan het zijn dat u door uw nierziekte minder of geen eetlust heeft. Dit door smaakveranderingen of misselijkheidsklachten. Het is dan moeilijk om op gewicht te blijven en uw voedingstoestand zo goed mogelijk te houden. Daarom zijn naast dialyse ook dieetadviezen belangrijk. De diëtist kijkt samen met u naar een dieet dat op uw situatie is afgestemd. De diëtist begeleidt u hier verder in.

Psychische begeleiding

De nierziekte zelf en de behandeling die hierop volgt, hebben niet alleen lichamelijke gevolgen. Deze hebben ook gevolgen voor u als persoon en op uw leven. Het goed kunnen omgaan met deze veranderde situatie is niet vanzelfsprekend. De maatschappelijk werker kan u hierbij ondersteunen en begeleiden.

Als u nog vragen heeft belt u dan naar de polikliniek Nefrologie, telefoonnummer (073) 553 30 71.