Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Afdeling

Verpleegafdeling Longgeneeskunde C5 Noord

De verpleegafdeling Longgeneeskunde is bedoeld voor patiënten die onder behandeling zijn bij de longarts en opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.

Aangepaste bezoektijden

Op dit moment zijn er andere regels voor het ontvangen van bezoek op onze verpleegafdelingen. Dit heeft te maken met het Coronavirus. Op de pagina "Bezoektijden" vindt u de meest actuele informatie.

Over deze verpleegafdeling

Alle belangrijke informatie op een rij

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code LON-322
Laatste revisie: 2 september 2020 - 14:14
Over deze verpleegafdeling

Verpleegafdeling Longgeneeskunde C5 Noord

Er zijn verschillende zorgverleners betrokken bij uw behandeling.

Verpleegkundigen

Elke dag komt een van de verpleegkundigen langs voor verzorging, het verrichten van metingen of het toedienen van medicijnen. U heeft niet altijd dezelfde verpleegkundige aan uw bed. Maar alle verpleegkundigen horen bij een vast team: zij bespreken in vertrouwen uw gegevens en dragen deze aan elkaar over.

De verpleegkundigen kunnen gebruik maken van het beeldscherm aan uw bed om uw gegevens direct in uw dossier (EPD) te verwerken. U kunt dan even geen televisie kijken of internetten via dit beeldscherm. Wij begrijpen dat dit soms vervelend kan zijn. Het voordeel is wel dat u kunt meekijken wat de verpleegkundige in uw dossier schrijft.

Artsen

Zaalarts

De zaalarts komt elke werkdag langs. Dit is een afgestudeerd arts in verdere opleiding tot longarts of tot een ander specialisme. Hij of zij is voor u verantwoordelijk, kan onderzoeken aanvragen en behandeling instellen. Ook informeert de zaalarts u en uw familie over uw ziekte en toekomstverwachtingen.

Co-assistent

Vaak komt er een jonge arts mee met de zaalvisite: een co-assistent. Dit is een student geneeskunde, dus in opleiding tot arts.

Longarts/kliniekarts

De longarts is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Als u voor de eerste keer met longproblemen in het ziekenhuis komt, krijgt u een longarts toegewezen. Het kan ook zijn dat u al bekend bent op de polikliniek en al een eigen longarts heeft.

De longartsen vormen samen een team: de vakgroep Longgeneeskunde. Per week is er een andere longarts uit de vakgroep verantwoordelijk voor de opgenomen patiënten. Deze arts wordt ook wel de kliniekarts genoemd. De kliniekarts kan dus een andere longarts zijn dan uw eigen longarts. U ziet de kliniekarts twee keer per week.

Op de verpleegafdeling C6 Noord zijn vier units. Elke unit heeft zes of zeven bedden. Daarnaast zijn er vier bedden speciaal voor patiënten die chemokuren krijgen. U wordt zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundigen verzorgd, eventueel samen met een student-verpleegkundige.

U ziet verschillende artsen tijdens uw verblijf. Als een arts bij u en bij andere patiënten langskomt, noemen we dat patiëntenvisite. De arts komt vijf keer per week bij u aan het bed voor de patiëntenvisite. De arts bespreekt dan met u de stappen van uw behandeling. Een onderdeel hiervan is de Voorlopige Ontslag Datum (VOD). Dit is een datum waar we naar toe werken en waarop u waarschijnlijk met ontslag gaat. Afhankelijk van uw herstel zal de Voorlopige Ontslag Datum omgezet worden in een definitieve ontslag datum.

Overleg

De zaalarts overlegt alle belangrijke beslissingen met de kliniekarts. Eenmaal per week is er een teamoverleg met alle longartsen en arts-assistenten. Daar is ook uw eigen longarts bij.

Wilt u uw eigen longarts spreken? Vraagt u dit dan aan de zaalarts of aan de verpleegkundige. Deze bekijken dan of uw longarts tijd vrij kan maken.

In het weekend en op feestdagen vinden er geen visites plaats. Zijn er problemen, dan overlegt de verpleegkundige met de dienstdoende zaalarts of kliniekarts. U ziet hen alleen als het echt nodig is.

Als u wordt opgenomen op de verpleegafdeling C6 Noord, vragen wij u een eerste contactpersoon te benoemen. Dat kan uw partner, een familielid of iemand anders uit uw naaste omgeving zijn. Wij geven tijdens uw opname alleen informatie aan u en uw eerste contactpersoon.

Bent u eerste contactpersoon en wilt u iets vragen of bespreken? Vraag dan bij de balie aan de secretaresse naar de verantwoordelijke verpleegkundige. Als u een gesprek wilt hebben met de afdelingsarts, spreken we een tijdstip met u af tijdens het bezoekuur. Dit gaat altijd in overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige.

Het is belangrijk om te blijven bewegen, ook tijdens uw opname in het ziekenhuis. Door te blijven bewegen werkt u het beste aan het behoud van uw zelfstandigheid en herstel.

Ga naar meer informatie en video's over bewegen  

 

 

 

 

 

Wij vragen u met maximaal twee personen tegelijk op bezoek te komen. Zo blijft het rustig voor de andere patiënten die op de afdeling liggen.