Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Afdeling

Verpleegafdeling Longgeneeskunde

De verpleegafdeling Longgeneeskunde is bedoeld voor patiënten die onder behandeling zijn bij de longarts en opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.

Over deze verpleegafdeling

Alle belangrijke informatie op een rij

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code LON-322
Laatste revisie: 8 november 2022 - 11:03
Over deze verpleegafdeling

Verpleegafdeling Longgeneeskunde

Er zijn verschillende zorgverleners betrokken bij uw behandeling.

Verpleegkundigen

Op de longafdeling werken verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in bepaalde aandachtsgebieden, zoals longkanker, COPD, Interstitiële longaandoeningen en andere longziekten.

De verpleegkundigen zorgen voor uw verzorging, medicijnen en doen controles. Daarbij proberen de verpleegkundigen u zoveel mogelijk de eigen regie te laten houden. De verpleegkundigen leren u zo goed mogelijk om te gaan met uw ziekte. Verder krijgt u voorlichting over uw ziekte en begeleid de verpleegkundige u bij psychosociale zorg (geestelijke en maatschappelijke zorg).

U heeft niet altijd dezelfde verpleegkundige aan uw bed. Maar alle verpleegkundigen horen bij een vast team: zij bespreken in vertrouwen uw gegevens en dragen deze aan elkaar over.

Artsen

Zaalarts

De zaalarts komt elke werkdag langs. In het weekend is de zaalarts wel aanwezig voor overleg met de verpleegkundigen, maar komt dan niet bij u langs.

De zaalarts is een afgestudeerd arts in verdere opleiding tot longarts of tot een ander specialisme. Hij of zij is voor u verantwoordelijk, kan onderzoeken aanvragen en behandeling instellen. Ook informeert de zaalarts u en uw familie over uw ziekte en toekomstverwachtingen.

Co-assistent

Vaak komt er een jonge arts mee met de zaalvisite: een co-assistent. Dit is een student geneeskunde, dus in opleiding tot arts.

Longarts/kliniekarts

De longarts is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Als u voor de eerste keer met longproblemen in het ziekenhuis komt, krijgt u een longarts toegewezen. Het kan ook zijn dat u al bekend bent op de polikliniek en al een eigen longarts heeft.

De longartsen vormen samen een team: de vakgroep Longgeneeskunde. Per week is er een andere longarts uit de vakgroep verantwoordelijk voor de opgenomen patiënten. Deze arts wordt ook wel de kliniekarts genoemd. De kliniekarts kan dus een andere longarts zijn dan uw eigen longarts. U ziet de kliniekarts 2 keer per week.

Op de verpleegafdeling C5 Noord wordt u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundigen verzorgd, eventueel samen met een studentverpleegkundige.

U ziet verschillende artsen tijdens uw verblijf. Als een arts bij u en bij andere patiënten langskomt, noemen we dat patiëntenvisite. De arts komt 5 keer per week bij u aan het bed voor de patiëntenvisite. De arts bespreekt dan met u de stappen van uw behandeling. Een onderdeel hiervan is de Voorlopige Ontslag Datum (VOD). Dit is een datum waar we naar toe werken en waarop u waarschijnlijk met ontslag gaat. Afhankelijk van uw herstel wordt de Voorlopige Ontslag Datum omgezet in een definitieve ontslag datum.

Overleg

De zaalarts overlegt alle belangrijke beslissingen met de kliniekarts. 1 keer per week is er een teamoverleg met alle longartsen en arts-assistenten. Daar is ook uw eigen longarts bij.

Wilt u uw eigen longarts spreken? Vraagt u dit dan aan de zaalarts of aan de verpleegkundige. Zij kijken samen met u naar de mogelijkheden.

Als u wordt opgenomen op de verpleegafdeling C5 Noord, vragen wij u een 1e contactpersoon te benoemen. Dat kan uw partner, een familielid of iemand anders uit uw naaste omgeving zijn.

Bent u 1e contactpersoon en wilt u iets vragen of bespreken? Vraag dan bij de balie aan de secretaresse naar de verantwoordelijke verpleegkundige. Als u een gesprek wilt hebben met de afdelingsarts, spreken we een tijdstip met u af tijdens het bezoekuur. Dit gaat altijd in overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige.

Informatie aan 1e contactpersoon

Wij geven tijdens uw opname alleen informatie aan u en uw 1e contactpersoon. Via de telefoon geven wij geen medische informatie, behalve in uitzonderlijke situaties en alleen aan de eerste contactpersoon. Wilt u de verpleegkundige toch bellen, dan kunt u dit na 11.00 uur doen.

Het is de bedoeling dat u als 1e contactpersoon de 2e contactpersoon en andere familie of belangstellenden op de hoogte houdt hoe het met uw naaste gaat.

Het is belangrijk om te blijven bewegen, ook tijdens uw opname in het ziekenhuis. Door te blijven bewegen werkt u het beste aan het behoud van uw zelfstandigheid en herstel.

Ga naar meer informatie en video's over bewegen