Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Afdeling

Verpleegafdeling Interne/ Nefrologie/ Reumatologie/ ISA

De verpleegafdeling Interne/ Nefrologie/ Reumatologie/ISA is bedoeld voor patiënten die onder behandeling zijn bij de Nefroloog, Internist of Reumatoloog en opgenomen  worden in het ziekenhuis. ISA is een afkorting voor Intensieve Samenwerking Afdeling.

U kunt om verschillende redenen opgenomen worden op de afdeling Interne Geneeskunde/ Nefrologie/ Reumatologie/ISA. Dit kan een opname zijn voor een onderzoek of omdat uw arts wil zien hoe u reageert op bepaalde medicijnen. Dit noemen we een geplande opname. Het kan ook zijn dat u via de Spoedeisende Hulp (SEH) bij ons wordt opgenomen. Dit heet een spoedopname. De arts op de SEH heeft dan besloten dat u opgenomen moet worden om verder behandeld en/of onderzocht te worden.

Lees meer

Wat is de ISA?

De patiënten die voor de ISA opgenomen worden, hebben te maken met multiproblematiek waarbij niet meteen duidelijk is wat de oorzaak is van de klachten en welke specialist de klachten het beste kan behandelen. Een team van een Geriater, Internist, Longarts, Cardioloog en ziekenhuisarts werken nauw met elkaar samen en starten zo snel mogelijk met de juiste behandeling. Als duidelijk is wat de oorzaak is van de klachten, kunt u overgeplaatst worden naar de afdeling van de betrokken specialist. Wanneer het van belang is om het beleid met meerdere specialisten te blijven vervolgen, dan blijft u op de ISA opgenomen. Mocht de oorzaak nog onduidelijk zijn, dan zult u ook op de ISA opgenomen blijven.

Over deze verpleegafdeling

Alle belangrijke informatie op een rij

Meer informatie

Code AFD-009
Laatste revisie: 6 mei 2024 - 11:26
Over deze verpleegafdeling

Verpleegafdeling Interne/ Nefrologie/ Reumatologie/ ISA

Wie werken hier?

Op verpleegafdeling Interne/ Nefrologie/ Reumatologie/ISA werken verpleegkundigen, specialisten, arts assistenten, zorgassistenten en secretaresses. Zij werken nauw samen met disciplines van andere afdelingen zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgende en verpleegkundigen van andere specialismen.

De verpleegkundigen op de afdeling zijn uw aanspreekpunt als het gaat om uw zorg. U kunt uw vragen aan de verpleegkundige stellen. Hij/zij werkt nauw samen met een team van specialisten, zoals de nefroloog, internist, reumatoloog, ziekenhuisarts en artsen in opleiding tot specialist (zaalartsen).

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat naast gediplomeerd personeel ook stagiaires op de afdeling werken. Een voorbeeld is een stagiaire verpleegkunde of een coassistent.

Artsenvisite

Interne Geneeskunde – Nefrologie – Reumatologie

Elke werkdag tussen 9.15 en 11.30 uur komt een zaalarts met een verpleegkundige bij u langs. Tijdens de visite bekijkt de arts hoe het met u gaat. Samen met u worden afspraken gemaakt over uw verdere behandeling en het verloop van de opname. U mag dan altijd uw vragen stellen. De specialisten lopen twee dagen in de week artsenvisite. Zij hebben afwisselend dienst, daarom kan het zijn dat u niet uw eigen arts, maar een van zijn of haar collega’s ziet. Uw eigen arts ziet u later op de polikliniek weer.

ISA

Op maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 11.30 uur komt de ziekenhuisarts met een verpleegkundige bij u langs. De ziekenhuisarts heeft voorafgaand aan de visite samen met de betrokken specialisten gesproken over uw behandelplan. Hij/zij zal dit tijdens de visite met u bespreken en samen met u afspraken maken over de verdere behandeling en het verloop van opname. Tijdens de visite mag u altijd uw vragen stellen.

Gedurende de artsenvisite bespreekt de arts met u de stappen van uw behandeling. Een onderdeel hiervan is de Voorlopige Ontslag Datum (VOD). Dit is een datum waar we naar toe werken en waarop u waarschijnlijk met ontslag gaat. Afhankelijk van uw herstel wordt de Voorlopige Ontslag Datum omgezet in een definitieve ontslag datum.

Informatie voor de familie

Als u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Interne/Nefrologie/Reumatologie/ISA, vragen wij u een 1e en eventueel een 2e contactpersoon te benoemen. Dat kan uw partner, een familielid of iemand anders uit uw naaste omgeving zijn. Wij geven tijdens uw opname alleen informatie aan u en uw 1e contactpersoon.

Het is de bedoeling dat u als 1e contactpersoon de 2e contactpersoon en andere familie of belangstellenden op de hoogte houdt hoe het met uw naaste gaat.

Bent u contactpersoon en wilt u iets vragen of bespreken? Vraag dan bij de balie aan de secretaresse naar de verantwoordelijke verpleegkundige. Als u een gesprek wilt hebben met de zaalarts, spreken we een tijdstip met u af tijdens het bezoekuur. Dit gaat altijd in overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige.

Op bezoek

De bezoektijden van de afdeling zijn dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Wij vragen u om met maximaal 2 bezoekers tegelijk uw naaste te bezoeken. Zo blijft het rustig voor de andere patiënten die op de afdeling liggen. 

Bij bijzondere situaties is er de mogelijkheid om af te wijken van de bezoekuren en het aantal bezoekers. Overleg dit altijd wel eerst met de behandelend arts en/of verpleegkundige.

Bewegen

Het is belangrijk om te blijven bewegen, ook tijdens uw opname in het ziekenhuis. Door te blijven bewegen werkt u het beste aan het behoud van uw zelfstandigheid en herstel.

Op deze pagina staat meer informatie, en kunt u oefeningen bekijken om te bewegen.