Medisch Maatschappelijk Werk Nefrologie

Een (komende) dialysebehandeling kan veel losmaken en vragen oproepen. 

De medisch maatschappelijk werker van het Dialysecentrum kan u begeleiden bij de psychische en sociale gevolgen van de dialysebehandeling. Daarnaast kan de medisch maatschappelijk werker ondersteunen bij praktische vragen. Zo nodig zal zij u doorverwijzen.

Bekijk het team

Wat kan het maatschappelijk werk voor u doen?

In de fase van nierfalen

Als u te maken krijgt met ernstig nierfalen kan er voor u en uw naasten veel veranderen en kunnen er veel vragen opkomen. Daarom wordt u in deze periode geïnformeerd en begeleid door het ‘nierfalenteam’. Dit team bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een diëtist en een maatschappelijk werker. Het nierfalenteam stimuleert de zelfredzaamheid van de patiënt. Dat wil zeggen dat u de regie houdt over uw leven en behandeling.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk die de nierfunctie kunnen vervangen. De maatschappelijk werker kan u ondersteunen bij het maken van een keuze hierin en kan u begeleiden bij het verwerken van emoties die ontstaan in de fase van nierfalen.

Bij de start van het nierfalentraject komt de maatschappelijk werker voor een eerste gesprek bij u thuis.

De maatschappelijk werker bespreekt samen met u en uw naasten uw vragen en bekijkt de verschillende mogelijkheden die het beste bij u en uw situatie passen. De focus ligt op gezondheid en niet op ziekte. U geeft aan wat u belangrijk vindt, hoe uw persoonlijke situatie is en welke wensen u heeft bij de behandeling. Deze informatie verwerken we met behulp van een vragenlijsten combineren we met de medische informatie van uw arts. Hieruit volgt dan een advies waar de voorlichting van de nierfalenverpleegkundige op wordt afgestemd. Na deze voorlichting maakt u samen met de specialist een keuze.

Sommige mensen kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van 'Nierteam aan huis'. Dit is voorlichting die bedoeld is om uw naaste omgeving te betrekken bij uw situatie.

Gedurende de behandelingsfase

Naast ondersteuning in het maken van een keuze voor behandeling, kan de maatschappelijk werker u ook begeleiden bij de daadwerkelijke behandeling zoals hemodialyse (HD), buikspoeling (PD), transplantatie en de conservatieve behandeling. Deze begeleiding kunnen we u persoonlijk geven op de dialyseafdeling, op de polikliniek of het contact kan telefonisch zijn.

Daarnaast kan de maatschappelijk werker u informeren over andere instanties en u daarnaar verwijzen.

Veel voorkomende vragen zijn:

 • Welke dialysevorm past het best bij mijn persoonlijke situatie?
 • Ik denk erover om helemaal niet te starten met dialyse, wat kan ik verwachten?
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn partner/gezin?
 • Hoe ga ik om met veranderingen in mijn relatie/intimiteit?
 • Hoe combineer ik mijn werk, school en dialyse? Wat betekent dit voor mijn inkomen?
 • Hoe ga ik om met een dieet, vochtbeperking en medicijnen?
 • Zijn er financiële vergoedingen voor thuis en/of werk? Bijvoorbeeld voor taxivervoer, belastingen, enzovoort?
 • Welke mogelijkheden heb ik om op vakantie te kunnen?
 • Wat zijn mijn mogelijkheden met sport en andere vrijetijdsbesteding?
 • Bij wie kan ik of mijn familie terecht met vragen over transplantatie?
 • Hoe kom ik met lotgenoten in contact?
 • Wat te doen als ik niet (meer) wil dialyseren?
 • Hoe blijf ik zo zelfstandig mogelijk?
 • Kan ik thuis blijven wonen? Wat zijn mogelijke aanpassingen in huis?

Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De maatschappelijk werker heeft een beroepsgeheim. Soms is het nodig met andere zorgverleners te overleggen. Dit zal altijd in overleg met u gaan.

Hoe kunt u het maatschappelijk werk bereiken?

Voor de Dialyseafdeling en de polikliniek Nefrologie werken meerdere maatschappelijk werkers. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden voor nierpatiënten. Zij zijn onderdeel van het multidisciplinaire team en werken samen met artsen, verpleegkundigen en diëtisten. Natuurlijk kunt u, of een van uw naasten, zelf contact opnemen met uw maatschappelijk werker. 

De maatschappelijk werkers zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 - 16.30 uur via telefoonnummer (073) 553 23 91.

De werkkamer van de maatschappelijk werkers vindt u op de polikliniek Nefrologie, gebouw B, verdieping -1, ontvangst 2.

Code DIA-037
Laatste revisie: 12 oktober 2023 - 11:32