Headerafbeelding
Moeder met meisje op de boulevard
Afdeling

Spreekuur van het Eetteam

Het Eetteam is gespecialiseerd in voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen.

Het Eetteam bestaat uit een kinderarts, pedagogisch hulpverlener, diëtist, logopedist, kinderverpleegkundige en kinderpsycholoog. Zij bekijken de problemen rondom het eten ieder vanuit een eigen expertise. Zij stellen u vragen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de problemen. Daarna bekijkt het gehele eetteam samen wat de beste begeleiding kan zijn voor u en uw kind.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Profielfoto zorgverlener Jolanda van Delft
J.P.M. van Delft - de Koning
Gespecialiseerd kinderverpleegkundige
Profielfoto zorgverlener Monique Gadella
M. Gadella
Medisch pedagogisch zorgverlener
Bekijk ons team

Meer informatie

Code KIN-163
Laatste revisie: 10 februari 2022 - 17:17
Over dit spreekuur

Spreekuur van het Eetteam

Uw eigen kinderarts meldt uw kind aan bij het Eetteam. Via de polikliniek Kindergeneeskunde ontvangt u een informatiepakket. Hierin zit onder andere het voedingsdagboek. Uitleg over het gebruik van dit boekje zit hierbij. U stuurt het volledig ingevulde voedingsdagboekje zo snel mogelijk in de retourenvelop terug naar de polikliniek Kindergeneeskunde. Bewaar voor de zekerheid een kopie van het dagboek bij u thuis. Zodra het wij voedingsdagboek hebben ontvangen, maken wij telefonisch een afspraak met u.

Tijdens deze afspraak wordt uw kind gezien door de diëtist, kinderverpleegkundige, logopedist en pedagogisch hulpverlener.

Wij vragen u voor deze afspraak iets te eten mee te nemen voor uw kind. Iets wat goed gaat en iets wat minder goed gaat. Laat uw kind daarom niet vlak voor de afspraak eten. De afspraak duurt in totaal ongeveer een uur.

Aan het eind van de afspraak sluiten de kinderarts en de kinderpsycholoog van het Eetteam aan. Het gehele eetteam zal samen met u als ouder de bevindingen bespreken en samen  een plan van aanpak maken.

Kinderarts

De kinderarts is een specialist op het gebied van groei, ontwikkeling en ziekten bij kinderen. Bij jonge kinderen met voedingsproblemen spelen vaak veel factoren een rol.

Pedagogisch hulpverlener

De pedagogisch hulpverlener is deskundig op het gebied van het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Zij biedt ouders handvaten en adviseert over de aanpak/gedrag van kinderen met voedingsproblemen.

Diëtist

Een diëtist weet alles over kindervoeding. Zij bekijkt het door u toegestuurde voedingsdagboek. Zij zal hierbij letten op de  samenstelling van de voeding, verdeling van de eetmomenten per dag en of uw kind voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt passend bij de leeftijd. Zij geeft adviezen om de (sonde)voeding aan te passen. Eventueel wordt er advies gegeven over het gebruik van voedingspreparaten, drinkvoeding en/of sondevoeding.

Logopedist

De logopedist onderzoekt de beweging van de spieren in en rond de mond (mondmotoriek). Ook kijkt de logopedist naar de gevoeligheid in en rond de mond en de reflexen in het mondgebied. Tot slot onderzoekt zij de manier van eten en drinken van uw kind.

Kinderverpleegkundige

De kinderverpleegkundige weet veel van de leeftijd- en ontwikkelingsfasen van het kind. Zij verzamelt, samen met u, medische gegevens van uw kind, die te maken kunnen hebben met het voedingsprobleem van uw kind. De verpleegkundige geeft u praktische adviezen over (sonde)voeding.

Kinder- en jeugdpsycholoog

De Kinder- en jeugdpsycholoog vertelt tijdens de nabespreking  welke gedragsfactoren een rol kunnen spelen waardoor het eten bij uw kind zo moeilijk gaat. Dit kunnen nare ervaringen zijn met eten of angst voor eten. Daarnaast kijkt zij naar de mogelijkheden om het eetgedrag te veranderen.