Headerafbeelding
De informatiebalie op de Boulevard locatie 's-Hertogenbosch
Afdeling

Spreekuur longverpleegkundige

Het spreekuur van de longverpleegkundige is bedoeld voor patiënten met astma, COPD of slaapapneu.

De longverpleegkundige is naast de longarts betrokken bij de behandeling en begeleiding van patiënten met astma, COPD of slaapapneu.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Behandelingen
Bekijk behandelingen

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Profielfoto van zorgverlener Jolanda Damen
J. Damen
Longverpleegkundige
Eva van der Meeren-Nijhuis
E. van der Meeren-Nijhuis
Longverpleegkundige
Profielfoto van zorgverlener Joke Spierings
J.M.C. Spierings
Longverpleegkundige
Bekijk ons team

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code LON-072
Laatste revisie: 26 mei 2021 - 15:16
Over dit spreekuur

Spreekuur longverpleegkundige

De longverpleegkundige biedt patiënten met astma of COPD meer informatie over hun ziekte en behandeling. De longverpleegkundige:

 • Geeft u uitleg hoe u de inhalatiemedicijnen moet gebruiken, voor het beste effect.
 • Geeft u leefstijladviezen en begeleidt u hierbij. Met de juiste levensstijl kunt u klachten voorkomen en een zo normaal mogelijk leven leiden.
 • Ondersteunt u en uw partner of naasten bij de verwerking en in het omgaan met uw beperkingen als gevolg van de longaandoening.

Het verloop van COPD verschilt per persoon. Wanneer u een chronische aandoening als COPD krijgt, verandert uw normale leven definitief. COPD heeft invloed op het dagelijks leven van u en uw partner en/of gezin en op uw werk. U moet zich aan deze nieuwe situatie aan gaan passen. De longverpleegkundige kan u helpen bij het nemen van beslissingen op alle gebieden van het dagelijks leven.

Naast de zorg rondom astma en COPD, begeleidt de longverpleegkundige ook patiënten die de diagnose OSAS van de longarts hebben gekregen. OSAS staat voor Obstructief Slaap Apneu syndroom. Dat wil zeggen dat er meerdere ademstilstanden tijdens de slaap plaatsvinden.

De eerste afspraak duurt ongeveer 45 minuten. Neem voor deze afspraak uw partner of een naaste mee, die goed op de hoogte is van uw situatie.

Hierna bepaalt u samen met de longverpleegkundige wat de behoefte is aan vervolgafspraken, die steeds ongeveer 30 minuten duren. Tijdens deze vervolgafspraken kan de longverpleegkundige u door persoonlijke begeleiding helpen bij het omgaan met uw ziekte.

Dit kan bestaan uit:

 • uitleg over uw aandoening en de behandelingsmogelijkheden;
 • informatie en uitleg over het gebruik van inhalatiemedicijnen;
 • informatie over begeleidingsmogelijkheden als u wilt stoppen met roken;
 • het leren herkennen van klachten en het hoe en wanneer hier juist op te handelen;
 • begeleiding geven bij het omgaan met uw aandoening zodat u deze beter kunt inpassen in uw dagelijks leven;
 • geven van folders en brochures over astma en COPD en informatie over lotgenotencontact;
 • leefstijlbegeleiding;
 • het geven van adviezen, hoe u uw energie het beste kunt verdelen;
 • informatie geven over huissanering bij astma met allergie;
 • vernevel- en zuurstoftherapie;

De longverpleegkundige werkt samen met de fysiotherapeut, diëtiste, ergotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werk. Als het nodig is kan de longverpleegkundige samen met u de hulp van deze disciplines inzetten.

Heeft u vragen over uw aandoening en bent u onder behandeling van de longverpleegkundige? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Vragen tijdens kantooruren

Vragen of onduidelijkheden die niet dringend zijn, kunt u stellen tijdens de reguliere afspraken.

 • Heeft u vragen die u liever niet laat wachten tot uw volgende afspraak, belt u dan met de polikliniek Longgeneeskunde. De secretaresse plant dan een moment waarop de longverpleegkundige u terug belt.
 • U kunt uw vraag ook via E-consult (niet voor spoedvragen) direct aan de longverpleegkundige stellen. Ga naar www.mijnjbz.nl en log daar in met uw Digid met sms code.
 • U kunt niet zonder afspraak binnen lopen. Het is belangrijk dat u eerst belt, zodat wij een inschatting kunnen maken welke oplossing het beste voor u is. Het kan zijn dat u telefonisch of via de e-mail een advies krijgt, of dat we een afspraak voor u op de polikliniek maken.

E-consult via MijnJBZ

Met een e-consult kunt u vragen stellen aan uw zorgverlener. Dit betekent dat u een beveiligde e-mail kunt sturen via MijnJBZ. Uw zorgverlener heeft met u afgesproken wanneer u een reactie krijgt. Dit e-consult is een consult zonder beeld, u kunt elkaar dus niet zien.

Administratieve vragen tijdens kantooruren

Voor het maken of verzetten van een afspraak of voor administratieve vragen kunt u ook bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde

Vragen buiten kantooruren

De longverpleegkundige is buiten kantooruren niet bereikbaar. Bij dringende vragen of problemen kunt u buiten kantooruren contact opnemen met uw (dienstdoend) huisarts.