Headerafbeelding
De informatiebalie op de Boulevard locatie 's-Hertogenbosch
Afdeling

Herniaspreekuur

Het herniaspreekuur is bedoeld voor patiënten met mogelijk een hernia.

Als u een afspraak heeft op het herniaspreekuur, ziet u de neuroloog of physician assistant (PA).

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Naar het ziekenhuis in coronatijd

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak, onderzoek of operatie? Lees dan op de pagina 'Naar het ziekenhuis in coronatijd' informatie die belangrijk is voor uw bezoek.

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code NEU-028
Laatste revisie: 18 juni 2021 - 13:30
Over dit spreekuur

Herniaspreekuur

De neuroloog of physician assistant bespreken uw klachten met u en u krijgt een lichamelijk onderzoek. Bij sterke verdenking op een hernia en heftige klachten, krijgt u meestal binnen 1 week een afspraak voor een MRI- onderzoek van uw onderrug. Dit gebeurt ook als u al zo lang klachten heeft dat het nodig is om met spoed een MRI te maken. De uitslag van het MRI-onderzoek krijgt u op dezelfde dag van de neuroloog of de Physician Assistant.

Soms vindt de MRI pas na een paar weken plaats of wordt er geen MRI-onderzoek gedaan. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • er is geen verdenking op een hernia;
  • uw klachten bestaan nog heel kort;
  • uw klachten zijn inmiddels aan het verbeteren.

Als dit het geval is krijgt u hier uitleg over van de neuroloog of physician assistant. Een voorstel voor verder beleid en een eventueel behandelplan bespreken zij met u tijdens het eerste bezoek.

Neurochirurg

Als het nodig is, krijgt u zo snel mogelijk een afspraak met de neurochirurg. Deze afspraak is niet op dezelfde dag als het MRI-onderzoek en de uitslag hiervan. De neurochirurg bespreekt met u de operatie mogelijkheden.

Afdeling pijnbestrijding

De neuroloog kan u ook doorverwijzen naar de afdeling Pijnbestrijding. Dit gebeurd vaak als de diagnose nog niet duidelijk of als een operatie (nog) niet nodig is.

Afwachten

Het kan ook zijn dat de neuroloog met u bespreekt om af te wachten omdat de kans groot is dat de hernia vanzelf geneest.