Headerafbeelding
De informatiebalie op de Boulevard locatie 's-Hertogenbosch
Afdeling

Herniaspreekuur

Het herniaspreekuur is bedoeld voor patiënten met mogelijk een hernia.

Als u een afspraak heeft op het herniaspreekuur, ziet u de neuroloog of physician assistant (PA).

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code NEU-028
Laatste revisie: 19 november 2019 - 10:04
Over dit spreekuur

Herniaspreekuur

De neuroloog of physician assistant bespreken uw klachten met u en u krijgt een lichamelijk onderzoek. Bij sterke verdenking op een hernia en heftige klachten, krijgt u meestal binnen 1 week een afspraak voor een MRI- onderzoek van uw onderrug. De uitslag van het MRI-onderzoek krijgt u op dezelfde dag van de neuroloog of de
Physician Assistant.

Soms vindt de MRI pas na een paar weken plaats of wordt er geen MRI-onderzoek gedaan. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • er is geen verdenking op een hernia;
  • uw klachten bestaan nog heel kort;
  • uw klachten zijn inmiddels aan het verbeteren.

Als dit het geval is krijgt u hier uitleg over van de neuroloog of physician assistant. Een voorstel voor verder beleid en een eventueel behandelplan bespreken zij met u tijdens het eerste bezoek.

Neurochirurg

Als het nodig is, krijgt u zo snel mogelijk een afspraak met de neurochirurg. Deze afspraak is niet op dezelfde dag als het MRI-onderzoek en de uitslag hiervan. De neurochirurg vertelt u welke mogelijkheden er zijn om de hernia te behandelen.