prematuur bij moeder

Ouderbegeleiding

Wanneer uw kind is opgenomen krijgt u te maken met de kwetsbaarheid van het leven. Ook kunt u veel indrukken te verwerken krijgen. We willen u graag helpen, hoe u hiermee het beste kunt omgaan.

Geestelijke verzorging

De indrukken die u te verwerken krijgt, kunnen bij u gedachten en gevoelens oproepen die u raken in uw levens- en geloofsovertuiging. Denk aan emoties als verdriet, verwarring, angst, onmacht of juist berusting of dankbaarheid. Het kan soms fijn zijn om deze vragen en ervaringen met iemand te delen.

De geestelijk verzorgers bieden u daarvoor een luisterend oor in een vertrouwelijk en persoonlijk gesprek. Samen met u staan zij stil bij wat u overkomt en wat dit voor u betekent. Zij zoeken met u naar wat u in deze situatie houvast geeft en waar u kracht uit kunt halen. Met respect voor u en wat voor u belangrijk is, denken, zoeken en leven zij met u mee. Geestelijke verzorging is er voor u, uw familie van alle achtergronden en levensbeschouwingen.

Er zijn 5 geestelijk verzorgers werkzaam. Een van hen is verbonden aan de Couveuseafdeling. Dat is Marlies van der Zande. U kunt haar bellen via telefoonnummer (073) 553 21 66. De verpleegkundige kan dit ook voor u doen. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur is altijd iemand aanwezig. Voor situaties die niet kunnen wachten is er 24 uur een geestelijk verzorger telefonisch bereikbaar via de centrale (073) 553 20 00.

Medisch Maatschappelijk Werk

De medisch maatschappelijk werker in het Jeroen Bosch Ziekenhuis begeleidt en adviseert u bij psychische, sociale en emotionele problemen. Daarbij kan u onder andere denken aan begeleiding en ondersteuning bieden aan u en/of uw naasten of informatie, advies en voorlichting geven. De medisch maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat de gesprekken vertrouwelijk zijn.

Medisch pedagogisch zorgverlener

Medisch pedagogisch zorgverleners (MPZ) werken bij het specialisme Kindergeneeskunde. Zij coachen, begeleiden en adviseren ouders en kinderen. Zij zijn gespecialiseerd in gedrag en ontwikkeling van kinderen. Bij dit specialisme werken onder andere ook kinderartsen, lactatiekundigen, neonatologen en kinderverpleegkundigen.

Kapel en gebedsruimte voor moslims

Wie even alleen wil zijn voor een moment van stilte en bezinning of voor gebed kan terecht in de kapel of in de islamitische gebedsruimte.

Herdenkplek voor overleden kinderen

Het verlies van een kind is een van de meest ingrijpende soorten verlies waarmee een mens te maken kan krijgen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil ouders en familieleden ondersteunen bij het verwerken van zo’n verlies. Er was bij veel ouders behoefte aan een plek in het ziekenhuis waar zij hun kind kunnen herdenken

Patiëntenvereniging

Doordat u regelmatig in het ziekenhuis moet komen, heeft dit een enorme impact op het hele gezin. Er zijn een aantal verenigingen die u hierbij kunnen ondersteunen.

Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen NVOM Website: 

Website: https://www.nvom.nl/contact

Vereniging Kind en Ziekenhuis

Telefoon: 085 020 12 65
 E-mail:info@kindenziekenhuis.nl
 Website: kindenziekenhuis 

Contactpersoon regio ‘s-Hertogenbosch:        
Mw. M. van Oirschot - Korsten
telefoonnummer: (073) 521 44 84
Handvest Kind & Ziekenhuis

Care4neo

Care4Neo is een vereniging voor ouders van couveusekinderen en verzorgt onder andere de ouderbegeleiding. Op de afdeling kunt u een informatiefolder vragen. 

Voor de regio 's-Hertogenbosch kunt u altijd terecht bij een regionaal contactpersoon. Als u wilt, kunt u daar met een lotgenoot praten over uw eigen situatie. 

Kenniscentrum

De missie van het kenniscentrum Infant Mental Health is om de ontwikkeling van gezonde ouder-kindrelaties te bevorderen, door een platform te bieden dat de mogelijkheid geeft IMH kennis te ontwikkelen, bundelen, over te dragen, uit te wisselen en te delen met professionals en ouders. 

Kleine Kanjers

Kleine Kanjers is voor ouders die geconfronteerd worden met de (extreme) vroeggeboorte van hun kind. Het platform voor ouders van te vroeg geboren kinderen en hun omgeving, om ervaringen te delen en antwoord te krijgen op de vele vragen die er zijn. 

Stichting Earlybirds

Stichting Earlybirds Fotografie komt naar het ziekenhuis om ouders een kosteloze reportage aan te bieden. De fotograaf legt met zorg, liefde en respect jullie kindje vast tijdens de dagelijkse routine.

Stichting Prematurendag

Stichting Prematurendag richt zich op ouders van couveuse kinderen, familie, vrienden, zorgverleners en werkgevers en biedt hen een (digitaal) platform, waar zij terecht kunnen met vragen en in contact kunnen komen met lotgenoten.

Stichting Prilleven

Stichting Prilleven wil ouders van te vroeg en/of ziek geboren kinderen een hart onder de riem steken.

Te vroeg geboren

Tevroeggeboren is de digitale uitgave van Vroegertje, het magazine voor ouders van te vroeg geboren kinderen. Dit magazine is te vinden op NICU’s en kinderafdelingen in ziekenhuizen. De website biedt de mogelijkheid om Vroegertje online te lezen en te delen met de omgeving. 

Code kin-772h
Laatste revisie: 24 januari 2024 - 15:21