vogel op monument

Herdenkplek voor overleden kinderen

Het verlies van een kind is een van de meest ingrijpende soorten verlies waarmee een mens te maken kan krijgen. 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil ouders en familieleden ondersteunen bij het verwerken van zo’n verlies. Er was bij veel ouders behoefte aan een plek in het ziekenhuis waar zij hun kind kunnen herdenken. Daarom hebben we herdenkplek ingericht. De herdenkplek bestaat uit twee kunstwerken: één in de ‘omarming’ van de kapel en één in de tuin van het ziekenhuis. 

Voor wie?

Wanneer een kind overlijdt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis nodigen wij de ouders uit deel te nemen aan het kunstwerk. Zij worden hierbij begeleid door een verpleegkundige van de verpleegafdeling waar zij bij betrokken zijn en door een van de geestelijk verzorgers van het ziekenhuis. Ook ouders van kinderen die (lang) voor de oprichting van de herdenkplek in ons ziekenhuis zijn overleden, zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Zij kunnen hierover contact opnemen met de afdeling Geestelijke Verzorging.

Hoe kunt u meedoen?

Vilten blad

Ouders die deelnemen hangen samen met de geestelijk verzorger een vilten boomblad in het kunstwerk in de kapel. De ouders kunnen kiezen uit 6 verschillende bladvormen. Deze hebben elk hun eigen betekenis. Aan het blad hangt een kaartje, waarop de ouders een persoonlijke tekst of tekening kunnen schrijven. De ouders krijgen de ‘rest’-vorm van het viltenblad in een linnen envelop mee naar huis als tastbare herinnering.

geestelijke verzorging herdenkingsmonument binnen voor overleden kinderen

Kijk hier voor de betekenis van een blad

Herdenkingsbijeenkomst

Ouders die deelnemen worden het voorjaar daarna uitgenodigd om met hun naasten de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst heeft een algemeen karakter met ruimte voor teksten en muziek. Samen met ouders en naasten wordt één metalen bladvorm in kunstwerk in de tuin geplaatst als symbool voor alle overleden kinderen. De aanwezigen zaaien wilde bloemen bij dit kunstwerk, waardoor het in de weken daarna omringd wordt door bloemen. De bijeenkomst biedt ouders en naasten ook de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten.

geestelijke verzorging herdenkingsmonument buiten voor overleden kinderen

De herdenkplek in de kapel kan 24 uur per dag bezocht worden. De herdenkplek in de tuin van het ziekenhuis is overdag vrij toegankelijk.

Code GYN-040
Laatste revisie: 16 februari 2024 - 15:59