Aandoening

Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een aandoening van de hersenen die het geheugen, het denken en het gedrag aantast.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Het begint meestal met milde symptomen zoals vergeetachtigheid en moeite met het onthouden van nieuwe informatie. Naar mate de ziekte erger wordt kunnen patiënten moeite hebben met het herinneren van belangrijke gebeurtenissen en het uitvoeren van dagelijkse taken zoals zich aankleden en eten.

Naast problemen met het geheugen kan de ziekte van Alzheimer ook leiden tot veranderingen in het gedrag en de persoonlijkheid. Patiënten kunnen bijvoorbeeld verward raken, zich terugtrekken uit sociale activiteiten en moeite hebben met het begrijpen van taal.

Code GER-138
Laatste revisie: 10 mei 2023 - 14:43