Aandoening

Uveïtis

Uveïtis is een ontsteking van het vaatvlies in het oog. De term uveïtis is een verzamelnaam voor inwendige oogontstekingen.

Alle vormen van uveïtis kunnen leiden tot een tijdelijke of blijvende vermindering van het gezichtsvermogen. Uveïtis kan zeer wisselend verlopen; het kan eenmalig optreden, maar ook langdurig aanwezig zijn met afwisselend rustige perioden en perioden waarin u meer last krijgt van ontstekingen. De ontsteking kan verschillende delen van het oog beschadigen. Bekende problemen zijn: hoornvliesafwijkingen, staar, glaucoom en netvliesschade.

Code OOG-062
Laatste revisie: 5 maart 2024 - 15:53