Headerafbeelding
afdelingen oogheelkunde
Onderzoek

Gezichtsveldonderzoek

Met een gezichtsveldonderzoek bekijken we per oog wat uw gezichtsveld is.

Als u gericht ergens naar kijkt, doet u dit met het centrum van uw oog. Ook buiten dit scherpe centrum kunt u zien. Dit gebied noemen wij het gezichtsveld.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code OOG-017
Laatste revisie: 27 december 2023 - 09:28
Hoe verloopt het onderzoek?

Gezichtsveldonderzoek

In de onderzoekskamer gaat u achter een meetapparaat zitten. Dit meetapparaat bestaat uit een zwak verlichte bol. U kijkt met één oog naar een lichtpunt in het midden van de bol. Overal in de bol verschijnen kleine kortdurende lichtjes. Deze lichtjes verschillen in helderheid. Iedere keer wanneer u een lichtpunt ziet, drukt u op een knop. U moet continu naar het centrale lampje blijven kijken. Het is niet de bedoeling dat u het lichtpunt gaat zoeken of nakijken.

gezichtsveldonderzoek

Het andere oog schermen we met een kapje af. Zo kan het hele gezichtsveld onderzocht worden. Hierdoor kan de arts zien of u ergens in uw gezichtsveld delen niet kunt zien.

U moet zich goed concentreren tijdens dit onderzoek. Daarom adviseren we u om uitgerust naar het ziekenhuis te komen.

Een technisch oogheelkundig assistent voert het onderzoek uit en het duurt 30 minuten. Het onderzoek doet geen pijn.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60.