Headerafbeelding
afdelingen oogheelkunde
Onderzoek

Gezichtsveldonderzoek

Met een gezichtsveldonderzoek bekijken we per oog wat uw gezichtsveld is.

Het gezichtsveld is alles wat uw oog kan zien van de omgeving zonder dat u uw oog beweegt. Als u naar een bepaald punt kijkt, ziet
u meer dan dat punt alleen. Alles wat u daaromheen ziet, noemen we het gezichtsveld. Ook bekijken we hoe uw netvlies op licht reageert. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code OOG-017
Laatste revisie: 28 september 2021 - 13:25
Hoe verloopt het onderzoek?

Gezichtsveldonderzoek

In de onderzoekskamer gaat u achter een meetapparaat zitten. Dit meetapparaat bestaat uit een zwak verlichte bol. U kijkt met één oog naar een lichtpunt in het midden van de bol. Overal in de bol verschijnen kleine kortdurende lichtjes. Deze lichtjes verschillen in helderheid. Iedere keer wanneer u een lichtpunt ziet, drukt u op een knop. U moet continu naar het centrale lampje blijven kijken. Het is niet de bedoeling dat u het lichtpunt gaat zoeken of nakijken.

gezichtsveldonderzoek

Het andere oog schermen we met een kapje af. Zo kan het hele gezichtsveld onderzocht worden. Hierdoor kan de arts zien of u ergens in uw gezichtsveld delen niet kunt zien.

U moet zich goed concentreren tijdens dit onderzoek. Daarom adviseren we u om uitgerust naar het ziekenhuis te komen.

Een technisch oogheelkundig assistent voert het onderzoek uit en het duurt 30 minuten. Het onderzoek doet geen pijn.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60.