Aandoening

Spasticiteit

Bij spasticiteit zijn bepaalde spieren overactief. Hierdoor ontstaan strakgespannen, stijve spieren en onwillekeurige samentrekkingen (spasmen).

De oorzaak is een beschadiging van de hersenen of het ruggenmerg. Bijvoorbeeld door lichamelijk letsel of door een aandoening zoals cerebrale parese, een beroerte, multiple sclerose of een dwarslaesie. Spasticiteit kan in een groot deel van het lichaam aanwezig zijn of in een klein gebied. Sommige mensen hebben er weinig hinder van. Anderen hebben last van lichte stijfheid of van pijnlijke, onbeheersbare samentrekkingen.

Lees meer

Gevolgen van spasticiteit

Welk deel van uw lichaam is aangedaan en hoe ernstig uw lichamelijke klachten zijn, hangt af van het gebied in de hersenen of het ruggenmerg dat is beschadigd. Het hangt ook af van de ernst van de beschadiging.

  • Wanneer de spieren in uw benen ernstig gespannen zijn, kan het moeilijker zijn om te gaan staan en lopen. Mogelijk kunt u alleen op uw tenen of op de buitenkant van uw voeten lopen. Hierdoor is het moeilijk om uw evenwicht te bewaren en kunt u sneller vallen. Daarnaast is de belasting van uw heup- en kniegewrichten abnormaal zwaar.
  • Wanneer de spieren bij uw heupen gespannen zijn, kan het moeilijker zijn om u aan te kleden, te lopen en naar het toilet te gaan. Soms is goed wassen en schoonmaken, bijvoorbeeld na toiletbezoek, lastig. Wie problemen heeft met bewegen en hygiëne kan last krijgen van huidbeschadiging. Daardoor neemt de kans op drukzweren (ook bekend als ‘doorliggen’) toe.
  • Als uw armen en handen zijn aangetast, kan het moeilijker zijn om uw vingers, elleboog of pols te bewegen. Dit kan uw dagelijks functioneren belemmeren en problemen veroorzaken op hygiënisch gebied.
  • Door pijnlijke spierspasmen kan het onmogelijk zijn om te (ver)zitten of (ver)liggen. Ook dit kan het wassen en behandelen bemoeilijken.
  • Strakgespannen spieren en spasmen verbruiken meer energie, wat vermoeiend voor u kan zijn.

Spasmen kunnen in de loop der jaren toenemen, door verschillende oorzaken. Het is belangrijk om deze mogelijke oorzaken te onderzoeken voordat we tot behandeling overgaan. Spasticiteit kan blijvende veranderingen in de spier zelf veroorzaken (deze wordt dan korter) en van het gewricht waar de spier aan vastzit. Soms kunt u daardoor uw gewricht niet meer bewegen en ontstaat er een zogenaamde contractuur. In veel gevallen kunt u een contractuur voorkomen door op tijd te beginnen met de juiste therapie.

Code REV-025
Laatste revisie: 18 november 2022 - 09:50