Aandoening

Prikkelbaar darmsyndroom (PDS)

Prikkelbaar darmsyndroom wordt soms ook ‘spastische darm’, ‘spastisch colon’ of Irritable Bowel Syndrome (IBS) genoemd.

PDS is de meest voorkomende chronische darmstoornis. De buikklachten bij PDS kunnen erg vervelend zijn en ze kunnen u beïnvloeden in uw dagelijks functioneren. De klachten bij PDS verschillen per persoon en vaak ook van tijd tot tijd.

Lees meer

De oorzaak van PDS is nog niet precies bekend. We denken dat meerdere factoren tegelijkertijd een rol kunnen spelen. Er is sprake van een gestoorde (spastische) beweging van de darm, waardoor verstopping of juist diarree kan ontstaan. Meestal is er ook sprake van een extra gevoelige darmwand.

Daarnaast spelen onderstaande factoren mogelijk een rol bij het ontstaan of verergeren van de PDS-klachten:

  • Een verstoorde communicatie tussen hersenen en darmen. Bij PDS lijkt het erop dat de darmen te veel of te sterke signalen naar de hersenen sturen, en omgekeerd. Hierdoor kunnen mensen met PDS eerder pijn in de darmen waarnemen dan andere mensen.
  • Darminfectie.
  • Vezelarme of eenzijdige voeding.
  • Psychische factoren (zoals stress en overbelasting).
  • PDS komt vaak bij meer mensen in één familie voor. Het is nog niet duidelijk waardoor dit precies komt.
  • De samenstelling van het microbioom. Hiermee bedoelen we de micro-organismen in en op ieder lichaam, zoals bacteriën, schimmels en gisten. In de dikke darm leven zowel 'goede' als 'schadelijke' bacteriën. Wanneer de balans in het microbioom is verstoord, kan dit leiden tot buikklachten. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de werking en samenstelling van ons microbioom en het effect hiervan op onze gezondheid.

Bekijk de praatplaat functionele buikklachten.

Code INT-178
Laatste revisie: 7 mei 2024 - 11:23