Behandeling

Psychologische behandelingen bij het prikkelbaar darmsyndroom

Een vorm van psychologische begeleiding of hypnotherapie kan soms een goede behandelmogelijkheid zijn bij het prikkelbaar darmsyndroom.

PDS-klachten kunnen veel impact hebben op uw kwaliteit van leven. Wanneer de klachten niet verminderen na het aanpassen van voeding, leefstijl en/of innemen van medicijnen, kan een psychologische behandeling soms helpen.

Hypnotherapie bij PDS

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat hypnotherapie bij patiënten met PDS een goed effect kan hebben. Bij hypnotherapie leert u om met behulp van rustgevende beelden uw maag-darmkanaal te beïnvloeden en beter te ontspannen. 

Meer informatie?

Op www.hypnotherapie.nl vindt u meer informatie over hypnotherapie. Voor een  overzicht van geregistreerde PDS-hypnotherapeuten gaat u naar www.pds-therapeuten.nl

Cognitieve gedragstherapie bij PDS

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. De cognitieve therapie gaat in op uw gedachten en gevoelens. Gedragstherapie gaat in op uw gedrag.

Uw zorgverzekeraar kan u vertellen hoeveel behandelingen vergoed worden en welke therapeut bij hen is aangesloten.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst over cognitieve gedragstherapie kunt u kijken op internet: www.vgct.nl. Hier vindt u ook een overzicht van erkende therapeuten.

Psychodynamische psychotherapie

Bij psychodynamische psychotherapie krijgt u meer inzicht in de achtergrond van psychische klachten die het dagelijks functioneren kunnen beïnvloeden. De therapeut kan u helpen uzelf bewust te worden van gedachten en gevoelens zoals bijvoorbeeld: angst, schaamte, onzekerheid en schuld. Het doel is om psychische problemen beter te kunnen begrijpen en te verwerken. Hier worden verschillende technieken voor gebruikt.

Meer informatie?

Op de website www.vind-een-therapeut.nl vindt u een overzicht van erkende therapeuten.

Betrokken afdelingen

Code INT-178e
Laatste revisie: 29 november 2022 - 10:49

Psychologische behandelingen bij het prikkelbaar darmsyndroom