Aandoening

Plotseling optredende verwardheid (delier)

Een delier is een plotseling (acuut) optredende verwardheid. Een delier kan mild verlopen maar kan ook duidelijk aanwezig zijn.

Vooral bij ouderen kan verwardheid ineens optreden als de lichamelijke situatie plotseling verandert. Dit kan het geval zijn bij geheugenproblemen of dementie, na een eerder delier, de ernst van de ziekte, een infectie, ondervoeding, stoornissen in de stofwisseling, medicijnen, misbruik van alcohol of drugs. Een delier is een bijverschijnsel van een lichamelijke ziekte, maar kan ook optreden na een operatie, uitdroging of vergiftiging. Wanneer de lichamelijke oorzaak van het delier verbetert, neemt de verwardheid af. De verwardheid kan enkele uren tot enkele dagen, in ernstige gevallen weken duren en gaat meestal over.

Lees meer

Na het delier

Als u een delier hebt doorgemaakt, wordt er vaak een controleafspraak gemaakt op de polikliniek Geriatrie, bij het medebehandelingsspreekuur. Deze controle is belangrijk om samen met u te kijken naar de mogelijkheden om een delier te voorkomen. Als u een delier hebt gehad, heeft u namelijk meer kans om opnieuw een delier te ontwikkelen tijdens nieuwe perioden van ziek zijn of stress. Dit blijkt uit onderzoek.

Heeft u een (milde) geheugenstoornis? Dan kunt u als u dat wilt voor verder onderzoek en eventueel behandeling worden doorverwezen naar het Centrum voor Geheugenproblematiek.

Bekijk ook het filmpje over een delier:

Indiveo video
Code GER-015
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:47