Aandoening

Plotseling optredende verwardheid (delier)

Een delier is een plotseling (acuut) optredende verwardheid. Een delier kan mild verlopen maar kan ook duidelijk aanwezig zijn.

Vooral bij ouderen kan verwardheid ineens optreden als de lichamelijke situatie plotseling verandert. Dit kan het geval zijn bij geheugenproblemen of dementie, na een eerder delier, de ernst van de ziekte, een infectie, ondervoeding, stoornissen in de stofwisseling, medicijnen, misbruik van alcohol of drugs. Een delier is een bijverschijnsel van een lichamelijke ziekte, maar kan ook optreden na een operatie, uitdroging of vergiftiging. Bij lichamelijke verbetering neemt de verwardheid af. Een plotseling optredende verwardheid/delier kan variëren van enkele uren tot weken, en gaat meestal over.

Lees meer

Na het delier

Als u een delier hebt doorgemaakt, wordt er vaak een controleafspraak gemaakt op de polikliniek Geriatrie, bij het medebehandelingsspreekuur. Deze controle is belangrijk om samen met u te kijken naar de mogelijkheden om een delier te voorkomen. Als u een delier hebt gehad, heeft u namelijk meer kans om opnieuw een delier te ontwikkelen tijdens nieuwe perioden van ziek zijn of stress. Dit blijkt uit onderzoek.

Heeft u een (milde) geheugenstoornis? Dan kunt u als u dat wilt voor verder onderzoek en eventueel behandeling worden doorverwezen naar het Centrum voor Geheugenproblematiek.

Code GER-015
Laatste revisie: 7 september 2022 - 14:41