Headerafbeelding
afdelingen geriatrie vragenlijst invullen
Behandeling

Controlebezoek medebehandelingsspreekuur Geriatrie

Na een delier kan er bij ontslag uit het ziekenhuis een controleafspraak zijn gemaakt bij het Medebehandelingsspreekuur Geriatrie.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis had u last van plotselinge verwardheid. Dit wordt ‘delier’ genoemd. Uw behandelend arts heeft toen een geriater voor u in mede behandeling gevraagd. Het geriatrie-team is bij u langs geweest. Zij hebben adviezen gegeven over medicijnen en over de medische- en verpleegkundige zorg die u nodig had.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code GER-093
Laatste revisie: 25 september 2023 - 11:15
Hoe verloopt de behandeling?

Controlebezoek medebehandelingsspreekuur Geriatrie

Het is belangrijk dat u uw eventuele (lees-)bril en gehoorapparaat meeneemt als u naar de afspraak komt.

Waarom heeft u een controleafspraak?

Uit onderzoek is gebleken dat een delier op de lange termijn meer problemen kan geven dan lang werd gedacht. Wanneer u een delier heeft doorgemaakt, heeft u bijvoorbeeld een vergrote kans dat dit bij een volgende ingreep weer gebeurt. Bij mensen die een delier hebben gehad, komt het regelmatig voor dat geheugen-stoornissen zich eerder of sneller ontwikkelen.

Wat gebeurt er tijdens de afspraak?

Op de Medebehandelingspolikliniek bekijkt de verpleegkundig specialist samen met u de volgende zaken:

  • Is het delier helemaal genezen?
  • Is de oorzaak voor het delier bekend?
  • Is een delier bij een volgende ziekteperiode te voorkomen?
  • Zijn er na het delier restverschijnselen overgebleven, bijvoorbeeld in de hersenen?
  • Zijn deze restverschijnselen te behandelen?
  • Adviezen voor de toekomst.

Als het nodig is vraagt de verpleegkundig specialist verder onderzoek aan om een goede diagnose te krijgen. De uitslag van deze onderzoeken krijgt u van de geriater of de verpleegkundig specialist.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, belt u ons dan gerust. Het telefoonnummer is (073) 553 86 29.