Aandoening

Parkinsondementie

Parkinsondementie is een vorm van dementie die ontstaat als gevolg van de veranderingen in de hersenen door de ziekte van Parkinson. Deze dementie ontstaat heel geleidelijk en meestal pas jaren na de diagnose ziekte van Parkinson.

Wat is het verloop?

Net als de ziekte van Parkinson, verloopt Parkinsondementie geleidelijk. Het verloop is per persoon verschillend. Het is daarom niet goed te voorspellen hoe de klachten zich zullen ontwikkelen.

De diagnose Parkinsondementie is echter wel een teken dat de ziekte van Parkinson zich in een verder gevorderd stadium bevindt. Dit stadium gaat vaak ook samen met meer balansproblemen, vallen en verslikken. Ook worden mensen vaker onverwachts opgenomen in een ziekenhuis vanwege letsel door een val of een infectie. Het is daarom goed om met uw hulpverleners te bespreken welke dingen voor u belangrijk zijn en welke behandelingen u wel of juist niet meer wilt ondergaan in de toekomst.

Meer informatie

Meer informatie over dementie en parkinson kunt u lezen op de website: Parkinson.nl en Alzheimer-Nederland.nl

Lees meer

Veranderende denkfuncties bij de ziekte van Parkinson

Veranderende denkfuncties kunnen al worden opgemerkt op het moment dat de ziekte van Parkinson wordt vastgesteld, of vroeg daarna. Dit komt doordat veel dingen door de ziekte niet meer vanzelf gaan. Het denken en reageren verloopt vaak trager. Ook hebben mensen met de ziekte van Parkinson meer moeite met dubbeltaken, plannen, organiseren en overzicht behouden. Het geheugen voor nieuwe informatie is vaak relatief goed, maar het ophalen van herinneringen kan moeilijker zijn. Dit zijn vaak lichte klachten van het denken waardoor u soms dingen anders moet gaan doen dan u gewend was, maar zijn geen teken van dementie.

Als de klachten toenemen en ze uw dagelijks leven in sterke mate beïnvloeden, kan er wel sprake zijn van dementie. Tenslotte komen bij de ziekte van Parkinson vaker klachten van somberheid of angst voor.

Andere oorzaken van veranderingen in denkfuncties bij de ziekte van Parkinson

Er zijn ook andere oorzaken die een rol kunnen spelen in klachten van het denken, bijvoorbeeld:

 • Somberheid, angst of stress.
 • Bijwerkingen van medicijnen.
 • Lichamelijke oorzaken, zoals pijn of vermoeidheid.
 • Gebruik van alcohol of drugs.

Uw zorgverleners kunnen hier met u naar kijken en u hier zo nodig over adviseren.

Verschijnselen van Parkinsondementie

Mensen met Parkinsondementie ervaren vaak de volgende klachten:

 • Opvallende traagheid in denken en reageren.
 • Moeite om de aandacht ergens bij te houden waardoor het bijvoorbeeld lastig is om een gesprek te volgen.
 • Moeite om iets te onthouden, vergeetachtigheid, voor al bij het opdiepen van informatie.
 • Moeite met het vertellen van een verhaal. Er worden meer denkpauzes ingelast of de rode draad ontbreekt.
 • Meer moeite met complexere huishoudelijke taken zoals koken of het bedienen van afstandsbedieningen.
 • Lastig kunnen omgaan met onverwachte situaties.
 • Moeite met abstracte taken.
 • Meer moeite met het plannen en overzicht houden. Financiën en administratie moeten daarom vaak worden overgenomen.
 • Verdwalen in bekende omgeving.
 • Dingen zien die er niet zijn (hallucinaties).
 • Gevoelens van angst of spanning.

Hulpverleners

Met het krijgen van de diagnose ontstaan er meer mogelijkheden om begeleiding te krijgen. U blijft onder behandeling van uw eigen neuroloog en parkinsonverpleegkundige/verpleegkundig specialist. Daarnaast zet uw huisarts een casemanager in. Deze begeleidt u en uw naaste bij het omgaan met de (praktische) gevolgen van de ziekte. Daarnaast kan er een ergotherapeut thuis worden ingeschakeld. Deze ondersteunt bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen op het gebied van wonen, (vrijwilligers)werk en vrije tijd, en bij het omgaan met de problemen met het denken. Als de dementie meer klachten geeft dan de overige Parkinson klachten, dan kan het zijn dat de geriater de behandeling overneemt.

Uit ervaring weten wij dat het van toegevoegde waarde is om een speciale ergotherapeut en/of een casemanager in te schakelen. Dit zijn hulpverleners die veel weten over problemen met het denken en uitleg kunnen geven of andere hulp kunnen inschakelen.

Code NEU-137
Laatste revisie: 6 maart 2024 - 14:29