Aandoening

Niet goed gevormde plasbuis bij jongens (Hypospadie)

Bij een niet goed gevormde plasbuis komt de plasbuis niet uit de top van de penis, maar uit de onderzijde.

Uw zoon kan hierdoor plasproblemen krijgen als hij staand plast. Hij heeft dan geen controle over de plasrichting. Meestal is de voorhuid niet gesloten, maar gespleten. Er is ook vaak kromstand van de penis. Hoe verder de plasbuis naar beneden zit (richting de balzak), des te groter is de kans op plasproblemen.

Lees meer

De oorzaak voor een niet goed gevormde plasbuis is meestal onduidelijk. Erfelijke factoren, onvoldoende hormonale stimulatie van het penisweefsel tijdens de zwangerschap kunnen een oorzaak zijn. Maar ook een groeiachterstand van uw zoon tijdens de zwangerschap kan een oorzaak zijn.

Code kin-008
Laatste revisie: 18 januari 2023 - 13:35