Aandoening

Myositis

Myositis betekent spierontsteking. Er bestaan verschillende types van deze spierontsteking. De meest voorkomende zijn polymyositis en dermatomyositis.

Polymyositis en dermatomyositis zijn auto-immuunziekten. Bij een auto-immuunziekte keert uw afweersysteem zich tegen uw eigen lichaam. Bij polymyositis en dermatomyositis ontstaat er een afweerreactie tegen uw eigen spieren. Hierdoor ontstaan er spierontstekingen. Deze spierontstekingen veroorzaken verschillende klachten: spierzwakte, huidafwijkingen, kortademigheid door ontstekingen in de longen, gewrichtsklachten en gewrichtsontstekingen.

 

Code REU-113
Laatste revisie: 5 juli 2023 - 08:59