Aandoening

Myositis

Myositis betekent spierontsteking. Er bestaan verschillende types van deze spierontsteking. De meest voorkomende zijn polymyositis en dermatomyositis.

Polymyositis en dermatomyositis zijn auto-immuunziekten. Bij een auto-immuunziekte keert uw afweersysteem zich tegen uw eigen lichaam. Bij polymyositis en dermatomyositis ontstaat er een afweerreactie tegen de eigen spieren. Hierdoor ontstaan er spierontstekingen. Deze spierontstekingen veroorzaken verschillende klachten: spierzwakte, huidafwijkingen, kortademigheid door ontstekingen in de longen, gewrichtsklachten en gewrichtsontstekingen.

Laatste revisie: 25 februari 2021 - 08:04