Headerafbeelding
Patiënt krijgt een EMG zenuwgeleidingsonderzoek
Onderzoek

E.M.G. zenuwgeleidingsonderzoek

Bij een E.M.G. zenuwgeleidingsonderzoek meten we hoe snel en hoe goed de zenuwen de signalen doorgeven aan een spier.

Wanneer u beweegt, geven de zenuwen steeds signalen aan de spieren om samen te trekken en weer te ontspannen. Het EMG-onderzoek kan de arts helpen om een aandoening van de zenuwen of van de overgang van de zenuw naar de spier uit te sluiten.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u de belangrijkste informatie over het onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Code NEU-011
Laatste revisie: 5 juli 2024 - 12:56
Hoe verloopt het onderzoek?

E.M.G. zenuwgeleidingsonderzoek

Om het E.M.G. onderzoek goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat u van tevoren:

  • geen bodylotion, of crème gebruikt. Deodorant en make-up mag u wel gebruiken.
  • Ook is het belangrijk voor het onderzoek dat uw armen, handen, benen en voeten warm zijn. Denk daarbij aan dichte schoenen/ handschoenen.

Heeft u een ICD? Geef dit door!

Heeft u een ICD? Wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de afdeling Klinische Neurofysiologie. Tijdens het onderzoek wordt de zenuw gestimuleerd met kleine stroompulsjes. Deze stroompjes kunnen uw ICD ontregelen. Daarom bespreken wij van tevoren met uw cardioloog welke maatregelen we moeten nemen om het onderzoek door te kunnen laten gaan.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar heeft u uw afspraak?

Het onderzoek vindt plaats op de Klinische Neurofysiologie (KNF), gebouw C, verdieping 1, ontvangst 5.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Afhankelijk van wat de neuroloog heeft aangevraagd, onderzoekt de laborant van de Klinische Neurofysiologie (KNF) uw arm(en) en/of been of benen. Ook is het mogelijk dat uw gezicht wordt onderzocht. Op het te onderzoeken gedeelte plakt de laborant een aantal elektroden boven uw spieren of zenuwen. Dit kan met een blokje en klittenband of met behulp van pasta. Dit hangt af van het soort onderzoek. Na het vastmaken van de elektroden stimuleert de laborant de zenuw door middel van kleine stroompulsjes. Dit geeft een prikkelend gevoel. De geleiding van de zenuw wordt via
een computer geregistreerd.

Het onderzoek duurt 15 tot 60 minuten, daarna mag u weer naar huis.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts, bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Als u nog vragen heeft dan kunt u deze voor het begin van het onderzoek stellen. Ook kunt u bellen met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoonnummer (073) 553 86 80.