Aandoening

MGUS

Bij MGUS wordt er een abnormaal eiwit (het M-proteïne) in het bloed gevonden, dat wordt aangemaakt door plasmacellen in het beenmerg. 

MGUS is een afkorting voor 'Monoclonal Gammopathy of Unknown Significance', vertaald in het Nederlands ‘monoklonale gammopathie van onbekende betekenis’. De aandoening MGUS wordt vaak per toeval ontdekt bij een bloed- of urineonderzoek. 

Om dit beeld, dat eigenlijk geen ziekte genoemd mag worden, te begrijpen is wat uitleg nodig over de functie van normale plasmacellen. Plasmacellen zijn witte bloedcellen die antistoffen (ook wel afweereiwitten of immuunglobulinen genoemd) aanmaken. Dit type witte bloedcellen zit normaal gesproken niet in het bloed, maar wel in het beenmerg, het binnenste van de botten. 

Antistoffen helpen uw lichaam bij het opruimen van virussen en bacteriën. Plasmacellen spelen daarom een belangrijke rol in het afweersysteem. Elke plasmacel kan maar 1 soort antistof maken. Bij MGUS maakt u teveel van 1 soort plasmacel aan in het beenmerg. Daardoor maakt u ook te veel van 1 en hetzelfde type antistof aan. We noemen deze antistof het M-proteïne, een oude term die soms nog wordt gebruikt is paraproteïne.

Lees meer

Meer over het M-proteïne

De afwijkende plasmacellen en het M-proteïne zorgen bij MGUS niet voor klachten. We vinden regelmatig een klein beetje M-proteïne bij gezonde personen, vooral bij ouderen. Meer dan 7% van de mensen van 70 jaar en ouder en 3% van de mensen boven de 50 jaar heeft een M-proteïne in het bloed. Als deze personen verder geen klachten hebben is er dus sprake van MGUS.

Andere plasmacelziekten

Soms blijken personen met een M-proteïne ook klachten te hebben die horen bij een andere plasmacelziekte. Dit zijn kwaadaardige ziekten van het beenmerg en/of de lymfeklieren. Meestal gaat het hierbij om de ziekte Multipel Myeloom of soms de ziekte van Waldenström. We beschouwen MGUS als een voorstadium van deze aandoeningen maar de meeste mensen met MGUS krijgen deze aandoeningen niet.

Code ONC-033
Laatste revisie: 2 april 2024 - 13:32