Andreas Inderwisch
Dhr. drs.

A.A. (Andreas) Inderwisch

Geestelijk verzorger

Een ziekenhuisopname is voor veel mensen een ingrijpende gebeurtenis. De eerste aandacht gaat hierbij meestal naar lichamelijke genezing en herstel. Het verblijf in een vreemde omgeving en de afhankelijkheid van medische zorg kunnen echter veel in beweging brengen. Een ziekte heeft invloed op relaties, je kwaliteit van bestaan en op mentaal welbevinden. Gevoelens en zorgen buitelen gemakkelijk over elkaar heen en talloze vragen kunnen zich opdringen. Waarom overkomt mij dit? Kan ik straks gewoon de draad van mijn leven weer opnemen? Waarom ben ik nu zo somber en waar zie ik nog lichtpuntjes? Als geestelijk verzorger ben ik graag beschikbaar voor een goed gesprek over de binnenkant van het leven.

Lees meer

Voor morele counseling, moreel beraad of zorgethische ondersteuning mag je ook een beroep op mij doen. Daarnaast heb ik als geestelijk verzorger veel ervaring met mensen met een verstandelijke beperking en met totale communicatie voor deze doelgroep.

Afdelingen

Aandachtsgebieden

Geestelijke verzorging voor mensen met een verstandelijke beperking

Mijn opleiding

2004
Pastoraaltheologie aan de Universiteit van Tilburg
2003
Theologie aan de Radboud Universiteit, Nijmegen

Bijzonderheden

Diaken
Lid van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ)
Laatste revisie: 3 mei 2024 - 10:08