Headerafbeelding
Afdeling Geestelijke verzorging
Afdeling

Geestelijke Verzorging

De geestelijk verzorger kan u helpen om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen en complexe levens- en zingevingsvragen.

Ziek zijn confronteert ons met de kwetsbaarheid en grenzen van het leven. Dat kan allerlei gevoelens, vragen en gedachten oproepen, zoals verwarring, verdriet en eenzaamheid. Patiënten en hun familie kunnen als zij daar behoefte aan hebben tijdens hun verblijf in het ziekenhuis een beroep doen op een geestelijk verzorger.

Lees meer

Persoonlijk gesprek

Als u uw gevoelens, vragen of gedachten wilt delen, kunt u terecht bij de geestelijk verzorger voor een vertrouwelijk en persoonlijk gesprek. Zij kunnen samen met u stilstaan bij wat u overkomt en wat dit voor u betekent. Ook kunnen zij met u zoeken naar wat u in deze situatie houvast kan bieden en waar u kracht uit kunt halen. Vanuit respect voor u als persoon en wat voor u heilig is, denken, zoeken en leven zij met u mee. Als u een geestelijk verzorger wilt spreken, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige of bellen naar het secretariaat van de Geestelijke Verzorging.

Rituelen

Soms zijn er in het leven momenten dat woorden tekort schieten om te beschrijven wat er in u omgaat. Dan kan het vormgeven van een ritueel helpen om gedachten en gevoelens los te laten of juist een plek te geven. U kunt de geestelijk verzorger van uw afdeling benaderen om met u een ritueel vorm te geven.

In het ziekenhuis is het bekendste ritueel de ziekenzegen, of het Sacrament der zieken. Bij plotseling overlijden van een patiënt kan de familie altijd vragen om een zegening van de overledene en een gebed. Rondom de geboorte van een kind kunt u denken aan naamgeving, zegening of een doop. Ook vanuit andere geloofs- of levensovertuigingen zijn er rituelen die troost, steun en houvast bieden. Voor patiënten en hun familie betekent zo’n ritueel meestal bijzonder veel.

Geestelijk verzorgers

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken vijf geestelijk verzorgers met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. De geestelijk verzorgers zijn er voor alle patiënten, ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging. Uiteraard kunnen de geestelijk verzorgers voor u ook contact leggen met een vertegenwoordiger van uw eigen geloofs- of levensovertuiging, of met de eigen geloofsgemeenschap.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Behandelingen
Bekijk behandelingen

Praktische tips

Onze bereikbaarheid

De geestelijk verzorgers zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend.

Agenda

In de kapel worden regelmatig vieringen, bijeenkomsten en concerten georganiseerd. In de agenda vindt u een overzicht.

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Profielfoto zorgverlener Harry Takken
Drs. H.J.J.M. Tacken
Geestelijk verzorger
Andreas Inderwisch
Drs. A.A. Inderwisch
Geestelijk verzorger
Bekijk ons team

Meer informatie

Code GVZ-001
Laatste revisie: 2 februari 2024 - 13:58

Geestelijke Verzorging