Hier staan wij voor

De veranderingen die plaatsvinden in de zorg hebben ons geïnspireerd een doel voor de toekomst te bepalen. Een gewaagd doel maar liefst. Een uitdagend toekomstbeeld dat onmogelijk lijkt, maar het niet is als iedereen zich er voor inzet en er in gelooft.

Ons gewaagd doel is: In 2025 geven de mensen uit Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn de hoogste waardering van Nederland. Gezondheidswelzijn is een woord dat door JBZ'ers is bedacht. Het gaat over wat mensen ten aanzien van hun gezondheid en welzijn belangrijk vinden in hun dagelijks leven. Het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber sluit hier goed op aan en dus heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis dit concept omarmd.  

Om ons gewaagd doel te bereiken, werken we intensief samen met (zorg)partners in de regio en gebruiken we steeds meer moderne informatie- en zorgtechnologie. Ook gaan we meer uit van gezondheid in plaats van ziekte en kijken we vooral naar wat mensen wél kunnen. Uiteraard blijven wij daarbij nog steeds de beste zorg bieden. Passend bij de status van een JCI-geaccrediteerd opleidingsziekenhuis.  

Algemeen twee oudere vrouwen op de boulevard, knuffel

Gewoon, omdat jij ertoe doet

Denken vanuit ‘positieve gezondheid’ helpt ons bij het realiseren van het gewaagd doel. Bij positieve gezondheid staat namelijk kwaliteit van leven centraal.

Samen met jou bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kunt leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze medische expertise in en zoeken de samenwerking, bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Gewoon, omdat jij ertoe doet.

Geen enkel ziekenhuis is ons nog voorgegaan in het toepassen van positieve gezondheid in de dagelijkse praktijk.  Al doende leren we en de kennis en ervaring die we opdoen, delen we graag met andere zorgverleners en ziekenhuizen. Met onder andere Radboudumc, Institute for Positive Health en Tilburg University verrichten we onderzoek naar de effecten van het werken vanuit positieve gezondheid.

Thema's

Zorg voor jou

Zorgen doen we samen

Zorg voor jou

Jouw zorg, jij bepaalt

Zorg voor jou

Leven tot het einde

Code JBZ-002
Laatste revisie: 5 december 2023 - 11:26