Thuiszorg na een opname in het ziekenhuis

Uw medisch specialist/hoofdbehandelaar bepaalt wanneer u naar huis gaat na uw opname in het ziekenhuis. Dit kan eerder zijn dan u zelf verwacht.

 

Het is belangrijk om al in een vroeg stadium na te denken over uw herstel en nazorg en zelf stappen te ondernemen om zaken hiervoor te regelen. Heeft u thuis hulp nodig, bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden, wondverzorging of in het huishouden?

Hier kunt u lezen of - en hoe - deze zorg geregeld kan worden.

 

Thuiszorg

Wat kunt u vooraf zelf doen?

Denkt u bijvoorbeeld aan maaltijden, hulpmiddelen, hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, begeleiding of verblijf in een zorghotel. In eerste instantie is het de bedoeling dat u deze zorg zoveel mogelijk via uw persoonlijke netwerk organiseert of al contact opneemt met een thuiszorgaanbieder/zorghotel bij u in de buurt.

Bent u al bekend bij een thuiszorgorganisatie?  Overleg dan met deze organisatie over de mogelijkheden van extra zorg na uw opname.

U krijgt van  de verpleegafdeling een medische en verpleegkundige overdracht mee voor de thuiszorg.

Hulp bij de persoonlijke verzorging en verpleging thuis wordt door de wijkverpleegkundige geregeld. Deze zorg valt onder de basisverzekering volgens de zorgverzekeringswet. Voor een verblijf in het zorghotel betaalt u zelf de kosten, soms krijgt u een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Heeft u vragen over de vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Als u een gezonde en vitale partner heeft wordt van uw partner verwacht dat hij/zij deze taken op zich neemt, tenzij uw partner zelf een handicap of beperking heeft of overbelast is als gevolg van ziekte/beperking van een gezinslid.

Heeft u hulp nodig bij de huishouding?

Huishoudelijke hulp of andere ondersteuning thuis, wordt geregeld via de gemeente. Neem zelf contact op met het WMO loket in uw gemeente om deze zorg aan te vragen.

Heeft u hulp nodig bij persoonlijke verzorging of verpleging?

De verpleegkundige of arts bespreekt met u wat u zelf nog kan. De bedoeling is dat u de dingen die u zelf kunt doen, zelf blijft doen. Eventueel met hulp van mantelzorgers (vrienden of familieleden) of met bepaalde hulpmiddelen. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk weer zelfredzaam wordt als dat kan. Geef bij uw opname duidelijk aan welke zaken u zelf al heeft geregeld.

Als blijkt dat gebruikelijke zorg niet mogelijk is en/of uw zorgsituatie complex is, kan er een beroep worden gedaan op de transferverpleegkundige van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De medisch specialist en/of verpleegkundige van de afdeling beoordelen of een aanvraag voor de transferverpleegkundige gedaan moet worden.

Zorghotel/logeerkamer

In een zorghotel of logeerkamer kunt u herstellen van een medische ingreep of ziekte. Een tijdelijk verblijf in een zorghotel of logeerkamer kan een oplossing zijn, als u zich nog te onzeker voelt om naar huis te gaan of als dit een te zware belasting is voor uw mantelzorger(s).

  • U regelt en betaalt het verblijf en de zorg in een zorghotel/logeerkamer in principe zelf.
  • Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten vergoed.
  • Informeer hier naar bij uw eigen zorgverzekeraar en bij het zorghotel.
  • Het doel is dat u na een kort verblijf in het zorghotel / logeerkamer weer naar huis gaat.
  • Uw eigen huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg

Een volledig overzicht van erkende zorghotels in Nederland vindt u op: www.erkendezorghotels.nl.

Sommige zorginstellingen hebben een logeerkamer, u kunt altijd vooraf bellen naar de zorginstellingen in uw omgeving of er een logeerkamer beschikbaar is.

Mantelzorg

Heeft u mantelzorgers of bent u mantelzorger? Kijk dan eens op de website www.samenbeterthuis.nl. Hier vindt u onder andere meer dan 100 instructievideo’s. Bijvoorbeeld over hoe je iemand die net thuis is na een ziekenhuisopname helpt bij het naar het toilet gaan of bij het douchen. 

Medicatie en/of verbandmiddelen

Als u medicatie of verbandmiddelen nodig heeft, krijgt u van de arts recepten mee. Voor de thuiszorg is het prettig als de medicijnen en verbandmiddelen al voor hun eerste bezoek bij u in huis zijn. U kunt deze medicatie of verbandmiddelen ophalen bij uw eigen apotheek of bij de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De apotheek in het ziekenhuis is 24 uur per dag geopend.

Kopen of huren van hulpmiddelen

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zit een thuiszorgwinkel waar u hulp- en verpleegmiddelen kunt huren of kopen. De meeste artikelen kunt u voor een bepaalde termijn lenen of huren; sommige artikelen zijn alleen te koop. U kunt ook terecht bij de thuiszorgwinkel bij u in de buurt.

Thuiszorgwinkels in de regio ‘s-Hertogenbosch:

Vivent-Medicura Zorgwinkel ‘s-Hertogenbosch

Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ‘s-Hertogenbosch (achter de roltrap naar links)

Open op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur

Telefoonnummer: (088) 007 11 00

www.medicura.nl

 

Medicura Zorgwinkel Boxtel

Liduinahof 35, 5281 AD Boxtel

Open maandag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur en

op zaterdag van 10.00 - 13.00 uur.

Telefoonnummer: (088) 007 11 00

 

VEGRO Uitleenpunt hulpmiddelen Medisch Centrum Achter de Linde

Schijndelseweg 15G, 5271 BK Sint Michielsgestel

Open maandag t/m donderdag 09.00 - 15.00 uur, vrijdag 09.00 - 13.00 uur

Telefoonnummer: (073) 551 44 73

e-mail: verkoop@vegro.nl

 

VEGRO Uitleenpunt hulpmiddelen Mgr. Bekkershuis

Deken Baekersstraat 83, 5482 JD Schijndel

Open maandag t/m vrijdag van 10.30 - 12.00 uur

Telefoonnummer: (073) 544 27 00

e-mail: uitleenpunt.schijndel@laverhof.nl

Heeft u nog vragen?

Het Transferbureau is tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer (073) 553 24 81.

Code TRF-002
Laatste revisie: 28 september 2021 - 10:30