Raad van bestuur

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kent een tweehoofdige raad van bestuur. Op dit moment is er een interim raad van bestuur, bestaande uit Pieter de Kort (voorzitter) en Sander Gerritsen (lid).

De raad van bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van het JBZ, de strategie, het beleid, de kwaliteit en veiligheid van de zorg alsmede de bedrijfsvoering. De raad van bestuur vertegenwoordigt het JBZ bij externe stakeholders zoals de overheid, financiers, het onderwijs, regionale samenwerkingsverbanden en in de pers.

Foto van Pieter de Kort

Dhr. P.H.E.M. (Pieter) de Kort

Achtergrond

Pieter de Kort heeft ruime bestuurlijke ervaring in diverse zorgorganisaties waaronder een groot aantal ziekenhuizen. Op dit moment vervult hij toezichthoudende functies bij Stichting Laurens en de KwadrantGroep. Daarvoor was hij gedurende een lange periode voorzitter raad van bestuur bij de Rivas Zorggroep in Gorinchem.

Aandachtsgebieden

 • Strategie en Beleid
 • Kwaliteit en Veiligheid
 • Governance
 • Ethiek
 • Onderwijs en opleiden
 • Wetenschap en onderzoek
 • Integraal risicomanagement
 • Communicatie
 • Ketenpartners in de zorg
 • Aansturing RVE's

Nevenfuncties

 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Laurens
 • Voorzitter raad van toezicht KwadrantGroep Drachten
 • Voorzitter raad van toezicht Museumpark Orientalis Heilig Landstichting 
 • Vice-voorzitter Eerste Hulp Stichting Nijmegen Berg en Dal
 • Voorzitter ondernemersfonds Wijk bij Duurstede

Foto van Sander Gerritsen

Dhr. S. (Sander) Gerritsen

Achtergrond

Sander Gerritsen was vanaf 2017 t/m 2022 directeur bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Daarvoor was Sander Gerritsen onder andere directeur Thema Dijkzigt bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en gemeentesecretaris bij de gemeente Arnhem. Sander Gerritsen vervult naast zijn functie als lid raad van bestuur bij het JBZ diverse toezichthoudende rollen.

Aandachtsgebieden

 • Strategie en Beleid
 • Governance
 • Innovatie
 • Financiën, Control en Informatie
 • Organisatieontwikkeling
 • Personeel en Organisatie
 • Elektronisch patiëntendossier (EPD)
 • Zorglogistiek en capaciteitsmanagement
 • Medische Informatie en Communicatie Technologie (MICT)
 • Facilitaire zaken inclusief inkoop, lange termijn huisvestingsplannen en vastgoed
 • Zorgverkoop
 • Aansturing RVE's

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Commissarissen ‘de Woningstichting’ (woningcoöperatie) te Wageningen
 • Lid Raad van Commissarissen Huisartsen Utrecht Stad (HUS)

De raad van bestuur werkt volgens het bestuursreglement, dat gebaseerd is op de Governancecode Zorg 2017, en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De arbeidsvoorwaarden en het jaarinkomen van de raad van bestuur zijn bepaald op basis van de Wet Normering Topinkomens. Het beleid voor het vergoeden van onkosten van de bestuurders is vastgelegd in de Onkostenregeling raad van bestuur. 

Contact

Heeft u een vraag of reactie naar aanleiding van uw ziekenhuisbezoek die u direct aan de raad van bestuur wilt stellen? Of wilt u om een andere reden contact opnemen met de raad van bestuur? De raad van bestuur en de bestuurssecretaris zijn telefonisch bereikbaar via het bestuurssecretariaat: (073) 553 82 48 of (073) 553 81 25.

Code ORG-014
Laatste revisie: 22 december 2022 - 11:47