Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bestaat uit Piet-Hein Buiting (voorzitter) en Marcel Visser.

Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van het JBZ, de strategie, het beleid, de kwaliteit en veiligheid van de zorg alsmede de bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt het JBZ bij externe stakeholders zoals de overheid, financiers, het onderwijs, regionale samenwerkingsverbanden en in de pers.

Profielfoto van Piet-Hein Buiting

Dhr. H.P.J. (Piet-Hein) Buiting MA, MD, MHA

Achtergrond

Piet-Hein Buiting (1962) heeft ruime ervaring als ziekenhuisbestuurder in het Slingeland Ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Ook werkte hij een aantal jaren als interim-bestuurder in diverse ziekenhuizen (Deventer ziekenhuis, Atrium Medisch Centrum en Maasstad Ziekenhuis). Sinds september 2015 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Piet-Hein heeft ruim 20 jaar onderwijservaring en is momenteel onder meer verbonden aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Portefeuille

 • Strategie en Beleid
 • Kwaliteit en Veiligheid
 • Governance
 • Ethiek
 • Onderwijs en opleiden
 • Wetenschap en onderzoek
 • Integraal risicomanagement
 • Marketing en Communicatie
 • Ketenpartners in de zorg
 • Aansturing RVE's

Nevenwerkzaamheden

 • Programmaleider Management voor Medici, Academie voor Medisch Specialisten, Utrecht
 • Programmaleider Stolte Advanced Programma voor bestuurders in de zorg, Tranzo, Tilburg University
 • Kerndocent Centrum voor Zorgbestuur (CvZ), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Profielfoto van Marcel Visser

Dhr. drs. M.B.P.M. (Marcel) Visser

Achtergrond

Marcel Visser (1960) heeft ruime bestuurlijke ervaring onder andere bij Thebezorg West- en Midden Brabant, het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Sinds december 2015 maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Marcel was in het verleden actief in diverse bestuurlijke netwerken in de zorg.

Portefeuille

 • Strategie en Beleid
 • Governance
 • Innovatie
 • Financiën, Control en Informatie
 • Organisatieontwikkeling
 • Personeel en Organisatie
 • Elektronisch patiëntendossier (EPD) 
 • Zorglogistiek en capaciteitsmanagement
 • Medische Informatie en Communicatie Technologie (MICT)
 • Facilitaire zaken inclusief inkoop, lange termijn huisvestingsplannen en vastgoed
 • Zorgverkoop
 • Aansturing RVE's

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Sevagram, regio Heerlen, Heuvelland en Maastricht (Limburg)

Lid Raad van Commissarissen OWM Centramed B.A., Zoetermeer

De Raad van Bestuur werkt volgens het bestuursreglement, dat gebaseerd is op de Governancecode Zorg 2017, en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De arbeidsvoorwaarden en het jaarinkomen van de Raad van Bestuur zijn bepaald op basis van de Wet Normering Topinkomens. Het beleid voor het vergoeden van onkosten van de bestuurders is vastgelegd in de Onkostenregeling Raad van Bestuur. 

Contact

Heeft u een vraag of reactie naar aanleiding van uw ziekenhuisbezoek die u direct aan de Raad van Bestuur wilt stellen? Of wilt u om een andere reden contact opnemen met de Raad van Bestuur? De Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris zijn telefonisch bereikbaar via het bestuurssecretariaat: (073) 553 82 48 of (073) 553 81 25.

Code ORG-014
Laatste revisie: 23 februari 2021 - 10:32