Raad van bestuur

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kent een tweehoofdige raad van bestuur. De voorzittersrol wordt ingevuld door Piet-Hein Buiting. Op dit moment is er een vacature voor de functie van lid raad van bestuur.

De raad van bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van het JBZ, de strategie, het beleid, de kwaliteit en veiligheid van de zorg alsmede de bedrijfsvoering. De raad van bestuur vertegenwoordigt het JBZ bij externe stakeholders zoals de overheid, financiers, het onderwijs, regionale samenwerkingsverbanden en in de pers.

Profielfoto van Piet-Hein Buiting

Dhr. H.P.J. (Piet-Hein) Buiting MA, MD, MHA

Achtergrond

Piet-Hein Buiting (1962) heeft ruime ervaring als ziekenhuisbestuurder in het Slingeland Ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Ook werkte hij een aantal jaren als interim-bestuurder in diverse ziekenhuizen (Deventer ziekenhuis, Atrium Medisch Centrum en Maasstad Ziekenhuis). Sinds september 2015 is hij voorzitter van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Piet-Hein heeft ruim 20 jaar onderwijservaring en is momenteel onder meer verbonden aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Portefeuille

 • Strategie en Beleid
 • Kwaliteit en Veiligheid
 • Governance
 • Ethiek
 • Onderwijs en opleiden
 • Wetenschap en onderzoek
 • Integraal risicomanagement
 • Communicatie
 • Ketenpartners in de zorg
 • Aansturing RVE's

Nevenwerkzaamheden

 • Programmaleider Management voor Medici, Academie voor Medisch Specialisten, Utrecht
 • Programmaleider Stolte Advanced Programma voor bestuurders in de zorg, Tranzo, Tilburg University
 • Kerndocent Centrum voor Zorgbestuur (CvZ), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De raad van bestuur werkt volgens het bestuursreglement, dat gebaseerd is op de Governancecode Zorg 2017, en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De arbeidsvoorwaarden en het jaarinkomen van de raad van bestuur zijn bepaald op basis van de Wet Normering Topinkomens. Het beleid voor het vergoeden van onkosten van de bestuurders is vastgelegd in de Onkostenregeling raad van bestuur. 

Contact

Heeft u een vraag of reactie naar aanleiding van uw ziekenhuisbezoek die u direct aan de raad van bestuur wilt stellen? Of wilt u om een andere reden contact opnemen met de raad van bestuur? De raad van bestuur en de bestuurssecretaris zijn telefonisch bereikbaar via het bestuurssecretariaat: (073) 553 82 48 of (073) 553 81 25.

Code ORG-014
Laatste revisie: 12 juli 2022 - 16:46