Hoe is het JBZ georganiseerd?

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Diverse adviesraden adviseren de raad van bestuur: de Bossche Specialisten Coöperatie, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de verpleegkundige staf. 

Bekijk voor meer informatie over de organisatie het organogram.

Code ORG-012
Laatste revisie: 7 maart 2024 - 14:13