Headerafbeelding
Gang met schilderijen
Behandeling

Poliepextractie met shaver bij neuspoliepen

Als u neuspoliepen heeft, zijn er verschillende behandelingen. Een daarvan is een poliepextractie met shaver.

Hierbij haalt de KNO-arts poliepen weg uit de neus en neusbijholten. De KNO-arts kijkt met een camera in de neus en verwijdert met een ‘snijdende stofzuiger’ (shaver) de poliepen. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code KNO-053b
Laatste revisie: 13 augustus 2019 - 16:26
Hoe verloopt de behandeling?

Poliepextractie met shaver bij neuspoliepen

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Hoe verloopt de behandeling

De arts verwijdert poliepen uit de neus en uit de neusbijholten. De arts kijkt met een camera in de neus en verwijdert met een ‘snijdende stofzuiger’ oftewel shaver de poliepen.

Heeft de behandeling altijd effect?

Bij sommige patiënten blijken neuspoliepen, ondanks behandeling, weer terug te komen. Dit is na poliepextractie vaker het geval dan na (endoscopische) neusbijholteoperatie.

Meestal krijgt u na de operatie langdurig een corticosteroïdebevattende neusnevel. Hierdoor komen de neuspoliepen mogelijk minder snel terug. Ook is noodzakelijk om eventuele aanwezige allergie en ontstekingen te behandelen. Behandeling van de aandoening van de bovenste luchtwegen heeft vaak een gunstig effect op het functioneren van de onderste luchtwegen.

Weefselonderzoek

Er bestaan kwaadaardige neuspoliepen, maar deze komen zelden voor. Ziet een poliep er niet normaal uit en/of komt het éénzijdig voor? Dan is het altijd noodzakelijk om de poliep helemaal of gedeeltelijk te verwijderen. De patholoog anatoom onderzoekt dit weefsel dan. Zo kan met zekerheid worden vastgesteld of er sprake is van gewone neus-poliepen of van kwaadaardige neuspoliepen. De uitslag krijgt u later van uw KNO-arts te horen.

Bij een operatie komt u na één week terug op de polikliniek voor controle. U krijgt hiervoor een afspraak mee.