Onze diagnostiek

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben alle diagnostiekafdelingen zich georganiseerd achter één loket: de afdeling Diagnostiek.

Heeft u of uw patiënt een vraag over een diagnostisch onderzoek in het JBZ? Dan kunt u terecht bij de afdeling Diagnostiek. De afdeling Diagnostiek is daarnaast ook bereikbaar voor patiënten die een afspraak willen maken voor een functieonderzoek.

afdelingen laboratorium medische microbiologie laborant preparaat
Onze diagnostiek

Laboratoriumonderzoek

Patiënt krijgt een longfunctieonderzoek
Onze diagnostiek

Functieonderzoek

Patiënt krijgt een PET-CT scan
Onze diagnostiek

Beeldvormende technieken

Bloedprikken op de locatie Rosmalen
Onze diagnostiek

Trombosedienst

MDL verpleegkundige in gesprek met vrouw in spreekkamer
Onze diagnostiek

Tarieven opzoeken

Code ZRG-035
Laatste revisie: 2 juni 2021 - 13:23