Trombosedienst (voor zorgpartners)

Informatie voor artsen en apothekers over het starten van antistollingsbehandelingen en verwijzing naar de trombosedienst.

De Trombosedienst verzorgt de behandeling van mensen die bloedstollingsremmende medicijnen gebruiken. Hierbij werkt de Trombosedienst nauw samen met huisartsen, verpleeghuisartsen en medisch specialisten.

Contact en bereikbaarheid

Werkdagen

De Trombosedienst is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (073) 553 8216.

Buiten de openingstijden

Artsen en apothekers kunnen buiten de openingstijden van de Trombosedienst bellen met de dienstdoende doseerarts. Telefoonnummer: 085 4000 339.

Huisbezoek

Het aanvragen van een huisbezoek voor bloedafname kunt u regelen via Zorgdomein of het aanvraagformulier. Voor een CITO aanvraag vragen wij u altijd telefonisch contact op te nemen met de afdeling Bloedafname, via telefoonnummer (073) 553 8416. Als een CITO-aanvraag vóór 14.30 uur binnen is, dan kan deze dezelfde dag nog worden afgenomen. Aanvragen na 14.30 uur, worden de volgende dag binnen de reguliere tijden (8.00 - 12.00 uur) ingepland.

Uitsluitend voor (tand)artsen/apothekers/praktijkassistenten:

Spoedingrepen:(073) 553 821608.30-17.00 uur
Intercollegiaal overleg met de trombosedienst-arts:(073) 553 825813.00-16.30 uur

Buiten de reguliere openingstijden kunt u overleggen met de dienstdoende arts van de trombosedienst via de telefooncentrale van het Jeroen Bosch Ziekenhuis: (073) 553 2000.

Aanmelden patiënten / Starten antistollingsbehandeling

Voor het aanmelden van patiënten voor antistollingsbehandeling met vitamine K antagonisten kunt u gebruik maken van het(her)aanmeldingsformulier dat u kunt downloaden, printen en invullen en vervolgens ondertekend kunt mailen (beveiligd) naar trombosedienst@jbz.nl.

Indien een patiënt nooit eerder vitamine K antagonisten heeft gebruikt, wordt aanbevolen de patiënt de eerste drie dagen een standaard oplaaddosis te geven, zie (her)aanmeldingsformulier

Indien de patiënt al eerder behandeld is met vitamine K antagonisten, houdt dan rekening met de dosis, die de patiënt in het verleden nodig had voor een adequate INR.

Een advies voor de startdosering of informatie over de dosering in het verleden kan ook verkregen worden bij de Trombosedienst tussen 8.30 en 17.00 uur: (073) 553 8216.

Voor het overzetten  van vitamine K antagonisten naar een DOAC en vice versa, zie het document 'Overzetten van trombosedienst medicatie naar DOAC'.

Ingrepen / operatie

Voor de meeste bloedige ingrepen moet de behandeling met vitamine K antagonisten tijdelijk gestopt worden. Om dit te kunnen regelen dient de trombosedienst tijdig geïnformeerd te worden over de datum van de ingreep, het type ingreep, het bloedingsrisico en de hoogte van de gewenste INR (voor medisch specialisten buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis). Zie de betreffende ingrepenformulieren. U kunt ingrepen aanmelden door gebruik te maken van het digitale ingrepenformulier:

Ook van ingrepen waarvoor de vitamine K antagonist niet tijdelijk gestopt hoeft te worden, moet een ingrepenformulier verstuurd worden.

‘Kunst van het doseren’

Informatie over de behandeling met vitamine K antagonisten (VKA, Cumarine) kunt u vinden in de ‘Kunst van het doseren’, richtlijn/leidraad van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. U treft hier nadere (achtergrond-) en praktische informatie over de poliklinische antistollingsbehandeling met vitamine K antagonisten zoals indicaties, bloedingen, interacties, zwangerschap, reizen, ingrepen etc.

Geneesmiddelen die de INR beïnvloeden of een verhoogde bloedingsneiging geven:

  • Geneesmiddelen die door interactie (enzyminhibitie of –inductie van CYP2C9), respectievelijk een sterke stijging of daling van de INR geven: INR stijging: bv. amiodaron, benzbromaron, cimetidine, cotrimoxazol, fenylbutazon, gemfibrozil, metronidazol, miconazol (cotrimoxazol en miconazol zijn gecontra-indiceerd). INR daling: bv. barbituraten, carbamazepine, fenytoïne, rifampicine.
  • Geen interactie (geen effect op INR) maar wel verhoogde bloedingsneiging: TAR’s (Trombocyten Aggregatie Remmers), NSAID’s, SSRI’s,
  • Antibiotica hebben weinig tot geen invloed (uitzondering Cotrimoxazol en Rifampicine). De onderliggende ziekte geeft vaak wel een INR stijging.
  • Colestyramine vertraagt de resorptie: inname vitamine K antagonist, 4 uur na de inname van Colestyramine

Zie voor overige geneesmiddelen en nadere informatie de website van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.

Locaties & prikposten

Patiënten kunnen terecht bij verschillende prikposten en locaties in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Wanneer uw patiënt om medische redenen niet naar één van de prikposten kan komen, kunnen we ook thuis komen prikken.

Code ZRG-045
Laatste revisie: 9 januari 2024 - 10:48