Headerafbeelding
Verpleegkundige verwelkomt patiënt op de dagbehandeling
Onderzoek

Zoutbelastingstest

Met een zoutbelastingstest kan de arts bepalen of de bijnierschors bij u teveel aldosteron aanmaakt.

Dit hormoon speelt een belangrijke rol bij het regelen van de bloeddruk. Bij een zoutbelastingstest krijgt u via een infuus extra natrium toegediend om te zien wat er met de productie van aldosteron gebeurt. Normaal daalt dan het aldosteron in het bloed. Bij mensen met primair hyperaldesteronisme zien we geen daling van het aldosterongehalte en blijft de bloeddruk hoog.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code INT-042
Laatste revisie: 26 april 2023 - 10:13
Hoe verloopt het onderzoek?

Zoutbelastingstest

Hoe bereidt u zich voor?

  • Uw behandelend arts vertelt u met welke medicijnen u moet stoppen voor het onderzoek.
  • Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan.

Nuchter zijn

  • Op de dag van de zoutbelastingstest mag u een licht ontbijt nemen. U mag dan een kopje thee en 2 beschuitjes met beleg.
  • Na dit ontbijt moet u nuchter blijven tot na het onderzoek. U mag wel af en toe een slokje water drinken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens het onderzoek

  • Tijdens de test zit u op een bed, u mag niet gaan liggen. U krijgt een infuus in uw arm. Via een infuus krijgt u een zoutoplossing van 0.9% toegediend.
  • Na 30 minuten neemt de verpleegkundige bloed af om het aldosterongehalte te bepalen. De bloedafname gebeurt via een apart kraantje dat aan de infuusslang is gekoppeld. U voelt hier niets van.
  • In de volgende 4 uur krijgt u via het infuus 2 liter zoutoplossing toegediend. Na deze 4 uur neemt de verpleegkundige nog een keer bloed bij u af. Daarna verwijdert de verpleegkundige het infuus en is de test klaar.
  • Tijdens de test mag u niet uit bed. Uit mag alleen uit bed om naar het toilet te gaan. De laatste 30 minuten van de test mag u ook niet meer naar het toilet. Bedrust is nodig omdat het aldosterongehalte kan veranderen als uw lichaamshouding verandert.

Het onderzoek duurt in totaal 4,5 uur.

Na het onderzoek mag u weer eten en drinken en uw medicijnen innemen, als u die gebruikt. U krijgt op de afdeling een kleine lunch. U kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis.

Wat zijn de risico's?

U kunt tijdelijk wat kortademig worden, door het vasthouden van teveel vocht in het lichaam.

Het duurt 4 tot 6 weken voor de uitslag van de zoutbelastingstest bekend is. Uw behandelend arts bespreekt deze uitslag met u tijdens uw controlebezoek op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u ze dan gerust aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige van de afdeling Dagbehandeling.