Headerafbeelding
Wachtkamer polikliniek cardiologie
Onderzoek

Slokdarmechocardiografie

Bij dit onderzoek bekijkt de cardioloog uw hart vanuit de slokdarm.

De slokdarm loopt dicht langs het hart. Daardoor kan de cardioloog uitgebreide informatie over uw hart krijgen.

LET OP: voor dit onderzoek is voorbereiding nodig. Lees de folder goed door, anders kan het onderzoek mogelijk niet doorgaan.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code CAR-510
Laatste revisie: 10 februari 2023 - 10:49
Hoe verloopt het onderzoek?

Slokdarmechocardiografie

Nuchter zijn

Voor het onderzoek is het nodig dat u nuchter bent!

Het onderzoek kan alleen doorgaan als u nuchter bent. Nuchter zijn betekent dat uw maag leeg is. Zo wordt voorkomen dat de inhoud van uw maag tijdens de behandeling in uw luchtpijp en longen terechtkomt. Dit kan tot ernstige complicaties leiden.

Krijgt u het onderzoek in de ochtend?

Dan mag u vanaf 6 uur voor het onderzoek niets meer eten of drinken.

Krijgt u het onderzoek in de middag?

Dan mag u tot 7 uur voor het onderzoek nog 1 kopje koffie of thee drinken en 1 beschuit of cracker eten. Uw medicijnen mag u met een klein slokje water innemen.

Heeft u Diabetes Mellitus (suikerziekte)?

Dan moet u mogelijk speciale maatregelen treffen. Bespreek met uw arts wat u moet doen. Hierover is ook een speciale folder. U kunt hiernaar vragen op de polikliniek of functieafdeling Cardiologie.

Mobiele telefoon

Wij vragen u om uw mobiele telefoon uit te zetten voor het onderzoek.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de afdeling Cardiologie, functieonderzoeken, gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4.

Heeft uw arts afgesproken dat u een echo met contrastmiddel krijgt (dit is vaak een zoutoplossing)? Meldt u zich dan 20 minuten voor de afgesproken tijd bij de afdeling Cardiologie, functieonderzoeken. Deze extra tijd hebben we nodig voor het inbrengen van een infuusnaaldje in uw arm.

Voor het onderzoek

 • Het onderzoek gebeurt alleen met de patiënt. Komt u mee als begeleiding wacht dan in de wachtruimte.
 • Voor het onderzoek moet u een buigzame slang naar binnen slikken. Hierdoor kunt u een kokhalsgevoel krijgen. Om dit te voorkomen verdooft de hartfunctielaborant uw keel met ene spray. Dit kan een vieze smaak geven.
 • U krijgt plakkers op uw borstkas die aangesloten zijn op een apparaat. Hiermee kunnen wij tijdens het onderzoek uw hartslag controleren.

Tijdens het onderzoek

 • Tijdens het onderzoek ligt u op uw zij. De cardioloog schuift een buigzame slang via uw mond in uw slokdarm. Het inbrengen van de slang is niet prettig, maar doet geen pijn.
 • De slang komt niet in uw luchtweg. U kunt tijdens het onderzoek dan ook gewoon blijven ademen. Vaak gaat dit het beste via de neus.
 • Om de slang en uw tanden niet te beschadigen krijgt u tussen uw tanden een bijtring.
 • Heeft u een kunstgebit? Dan vragen wij u om dit uit te doen.
 • Als de slang op de juiste plaats zit, worden de geluidsgolven opgevangen en weergegeven op het beeldscherm.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Na het onderzoek mag u meteen weer naar huis.

Wat zijn de risico's?

Bij dit onderzoek kunnen de volgende complicaties voorkomen:

 • slokdarmperforatie;
 • knel komen zitten in de slokdarm van de tranducer, het apparaatje waarmee de arts uw hart bekijkt vanuit de slokdarm;
 • zuurstof tekort;
 • ademstilstand;
 • flauwvallen;
 • geleidingsstoornis of hartritmestoornis.
 • Omdat uw keel verdoofd is, mag u het 1e uur na het onderzoek niets eten en drinken.
 • Daarna mag u beginnen met alleen een slokje water om te voelen of het slikken weer goed gaat.
 • Na het onderzoek kunt u een vervelend gevoel hebben in uw keel. Dit is normaal, u hoeft zich dus niet ongerust te maken.

U krijgt de uitslag bij uw volgende afspraak met de cardioloog op de polikliniek.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u deze voor het onderzoek stellen. U kunt ook bellen naar Cardiologie, functieonderzoeken, telefoonnummer (073) 553 28 11.