Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Onderzoek

Plasonderzoek (flowmetrie) en echo van de blaas bij vrouwen

Een flowmetrie is een onderzoek waarbij we de functie van de blaas testen. Het gaat hierbij om de kracht van de urinestraal tijdens het plassen.

Na een flowmetrie maakt de verpleegkundige meestal ook een echo van de blaas. Dit is om te zien of u uw blaas helemaal leeg plast. Als er te veel urine achterblijft, kunt u daar klachten door krijgen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code GYN-775
Laatste revisie: 20 december 2023 - 09:27
Hoe verloopt het onderzoek?

Plasonderzoek (flowmetrie) en echo van de blaas bij vrouwen

Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u een volle blaas heeft. Met een halfvolle blaas lukt de meting niet.

Dit betekent dat u minstens 2 uur voor uw bezoek aan de polikliniek moet uitplassen en daarna de urine moet ophouden. Daarbij gaat u extra drinken, zodat u aandrang heeft als u op de polikliniek komt. Het onderzoek lukt het beste als u normale tot sterke aandrang om te plassen voelt.

Waar meldt u zich?

Meldt u zich ruim op tijd bij de polikliniek Gynaecologie, op de locatie die op de afspraakbevestiging staat. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, wordt u opgehaald of opgeroepen.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Wanneer u zich op het afgesproken tijdstip meldt, proberen we het onderzoek zo snel mogelijk te doen. Dit om te voorkomen dat u met een volle blaas lang moet wachten.

Waarschuwt u de hostess als het wachten voor u te lang duurt en geef aan dat u komt voor een flowmetrie.

Tijdens het onderzoek plast u in een speciaal daarvoor bestemd toilet. Er is een meter ingebouwd in het toilet die de kracht van de straal meet. Deze meting wordt geregistreerd op grafiekpapier.

Na het onderzoek komt u op het afgesproken tijdstip bij de gynaecoloog.

Het is belangrijk om te weten of u uw blaas helemaal leegplast. Als er te veel urine achterblijft kan dit klachten veroorzaken. Met een uitwendige echografie wordt de hoeveelheid urine gemeten die na het plassen in de blaas is achtergebleven. Dit noemt men een echo-residu bepaling. Het onderzoek is ongevaarlijk en geeft geen bijwerkingen.

Wat gebeurt er bij de echo-residumeting?

Bij dit onderzoek maakt men gebruik van geluidsgolven (trillingen). Deze zijn niet hoorbaar. De geluidsgolven kunnen worden opgewekt door een transducer. Dit is een zender/ontvanger.

Door de transducer over uw buik te bewegen worden de geluidsgolven in uw buik gezonden. De organen in uw buik, dus ook de blaas, weerkaatsen deze geluidsgolven. Dit noemt men echo's. Deze echo's worden op een beeldscherm weergegeven. Zo kan men nauwkeurig meten hoeveel urine er na het plassen in de blaas is achtergebleven.

De verpleegkundige brengt voor het onderzoek een beetje gelei op de huid van de buik aan ter hoogte van de blaas.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt maar enkele seconden en is helemaal pijnloos.

Meteen na afloop van het onderzoek krijgt u de uitslag op de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde.

Neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde, telefoonnummer:

  • locatie 's-Hertogenbosch: (073) 553 62 50.
  • locatie Boxtel: (073) 553 68 77.
  • locatie Rosmalen: (073) 553 35 30.
  • locatie Zaltbommel Kerkstraat: (073) 553 35 70.