Headerafbeelding
Patiënt krijgt een PET-CT scan
Onderzoek

PET-CT met diagnostische CT en contrastmiddel (LNG-050)

PET-CT brengt afwijkingen in de celstofwisseling in beeld en combineert dit met een nauwkeurige plaatsbepaling.

Belangrijk

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 2 DAGEN vóór het onderzoek goed door!

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-050
Laatste revisie: 15 december 2020 - 15:00
Hoe verloopt het onderzoek?

PET-CT met diagnostische CT en contrastmiddel (LNG-050)

Eten en drinken

Vanaf 6 uur vóór aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde mag u:

  • niets meer eten;
  • geen infuus met suiker hebben, of voeding via een sonde, buis of naald binnen krijgen. Dit geldt als u bent opgenomen in het ziekenhuis. Bij twijfel hierover kunt u contact (laten) opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde;
  • alléén water drinken.

Bij aankomst op de afdeling moet u:

  • 1 beker water drinken zodra u plaats neemt in de wachtruimte. U mag gewoon naar het toilet.

Lichamelijke inspanning

In de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u géén zware lichamelijke inspanning leveren.

Contrastmiddel

Een onderzoek met contrastmiddel kan niet zonder meer doorgaan in de volgende gevallen:

  • bij gebruik van metformine (Glucophage);
  • bij ernstige nierfunctiestoornissen;
  • als u in het verleden ooit een allergische reactie op contrastvloeistof heeft gehad;
  • bij hyperthyreoidie (een te snel werkende schildklier).

U heeft in deze gevallen een verhoogd risico op complicaties. In sommige gevallen kan het onderzoek doorgaan als er vooraf speciale maatregelen zijn genomen. De nucleair geneeskundige kan in overleg met uw behandelend arts beoordelen of een ander onderzoek ook voldoende informatie kan geven. Behoort u tot een van deze risicogroepen en heeft uw behandelend arts hier niet met u over gesproken en/of niet naar gevraagd? Dan is het belangrijk dat u hierover zelf contact opneemt met de behandelend arts.

Geen metaal

De scans worden beïnvloed door metaal. Trekt u de dag van het onderzoek comfortabele, warme kleding aan. Zorg dat in deze kleding geen metaal is verwerkt. Laat ook sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Verschoning bij incontinentie of stoma

Bent u incontinent of heeft u een stoma? Neem dan voldoende verschoningen mee.

Heeft u diabetes?

Heeft u suikerziekte (diabetes mellitus)? Neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U kunt deze afdeling bereiken op het telefoonnummer: (073) 553 26 90.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Geef dit dan door aan uw specialist, deze zal dit met u bespreken. Na het toedienen van de radioactieve stof moet de borstvoeding afgekolfd worden en 12 uur apart gehouden worden.  Na deze 12 uur kunt u deze afgekolfde voeding veilig geven. Laat iemand anders gedurende de 12 uur uw baby voeding geven uit een flesje. Daarna mag u zelf weer borstvoeding geven. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze ook stellen aan de laborant tijdens het onderzoek. 

Waar meldt u zich?

Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 ’s-Hertogenbosch.

We willen u vragen om 5 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof. 

U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3). Volg de instructies op het scherm en neem daarna plaats in de wachtruimte. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De laborant haalt u op uit de wachtruimte. De laborant brengt u naar de voorbereidingskamer waar u in een comfortabele stoel komt te zitten. U krijgt 2 bekers water te drinken. Ook krijgt u een infuus waardoor de radioactieve vloeistof, en later de contrastvloeistof, wordt ingespoten. Na het prikken van het infuus krijgt u vóór de toediening van de radioactieve stof nog 1 beker waterig contrast te drinken.

Deze vloeistof moet 1 uur inwerken. U moet dit uur zo ontspannen mogelijk blijven liggen. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld te lezen of te puzzelen. Het is ook niet mogelijk om een familielid of begeleider mee te nemen tijdens het onderzoek. U krijgt nog wat extra water te drinken. Tijdens het inwerken van de radioactieve vloeistof kunnen wij u geen muziek aanbieden. U mag wel zelf muziek meebrengen.

Vlak voor de scan wordt u gevraagd goed uit te plassen. Alle kleding zonder metalen onderdelen kunt u aanhouden.

Tijdens het maken van de scan ligt u op een vrij smal bed. U ligt op de rug met de armen boven het hoofd. Er wordt eerst een CT-scan van enkele minuten gemaakt. Vervolgens wordt in dezelfde houding een PET-scan gemaakt die ongeveer 30 minuten duurt. De duur van de scan is afhankelijk van uw lengte en gewicht. Tijdens beide scans schuift u enkele keren door het apparaat heen en weer. Het is belangrijk dat u gedurende het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

Patiënt krijgt een PET-CT scan

Na de PET-CT volgt een gedetailleerde CT-scan. Hierbij wordt een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend via het infuus in uw arm. Dit kan enkele minuten een warm gevoel in het hoofd en de buik geven, wat prikkelingen in de keel en het gevoel te moeten plassen. Geef dit dan door aan de laborant.

De laborant houdt u tijdens het onderzoek via camera’s in het oog en hoort ook wat u zegt. U kunt dus altijd melden hoe u zich voelt. Als u wilt kunt u muziek luisteren tijdens het maken van de scan. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na de scan bent u klaar. U kunt direct weer wat eten en drinken. Het lichaam verwerkt de contrastvloeistof sneller als u extra drinkt. De radioactieve vloeistof raakt u vanzelf weer kwijt. U merkt daar niets van.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het totale onderzoek duurt ongeveer 2 uur. Hiervan bent u ongeveer 1,5 uur in de voorbereidingskamer en 30 minuten in de scanruimte.

Als u van ver moet komen kan het wenselijk zijn om iets te eten mee te nemen (voor ná de scan).

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus of injectie krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.