Headerafbeelding
Wachtkamer polikliniek cardiologie
Onderzoek

Pacemakercontrole

Als er een pacemaker geplaatst is, moet deze regelmatig door de pacemakertechnicus gecontroleerd worden of die nog goed werkt. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Code CAR-114
Laatste revisie: 21 april 2021 - 16:18
Hoe verloopt het onderzoek?

Pacemakercontrole

Waar meldt u zich?

Het onderzoek gebeurt bij de Functieafdeling Cardiologie, gebouw B,  verdieping 1, ontvangst 4.

  • Tijdens het onderzoek bewaakt de pacemakertechnicus steeds uw hartritme. Hiervoor krijgt u een nat gaasje met een klem op uw polsen en enkels.
  • De pacemakertechnicus doet een aantal metingen. De pacemaker slaat veel informatie op die we kunnen uitlezen. Soms moeten er instellingen worden bijgesteld. De samenwerking tussen de pacemaker en uw eigen hart moet zo goed mogelijk zijn. Een speciale telemetriekop zoekt contact met uw pacemaker. De pacemakertechnicus legt deze telemetriekop op uw borst op de plek waar de pacemaker zit.
  • Het kan zijn dat u tijdens de metingen wat voelt. Meestal is dit een licht of zwaar gevoel in uw hoofd of hartkloppingen. Dit gevoel verschilt sterk per persoon. U kunt het misschien als vervelend ervaren, maar het kan geen kwaad. De pacemakertechnicus die het onderzoek uitvoert, probeert deze momenten zo kort mogelijk te houden.
  • Als de pacemakertechnicus tijdens de controles bijzonderheden ziet, wordt dit doorgegeven aan uw cardioloog.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Naar huis

Na het onderzoek mag u weer naar huis.