Headerafbeelding
Patiënt krijgt onderzoek: bronchoscopie
Onderzoek

Onderzoek van de luchtwegen (bronchoscopie)

Bij een bronchoscopie bekijkt de longarts uw luchtwegen (bronchiën).

Een bronchoscoop is een dunne buigzame slang. Aan het uiteinde zit een kleine camera met een lampje. De longarts brengt de bronchoscoop via uw mond of neus en daarna via uw keel in de luchtpijp en de bronchiën. Op deze manier kan de longarts het slijmvlies aan de binnenkant van uw luchtwegen bekijken. Ook kan de arts via de scoop stukjes weefsel (biopten) weghalen en slijm afzuigen. Slijm en biopten gaan naar het laboratorium voor onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-008
Laatste revisie: 15 februari 2024 - 13:48
Hoe verloopt het onderzoek?

Onderzoek van de luchtwegen (bronchoscopie)

 • Draagt u gemakkelijk zittende, niet knellende kleding. Dit zit prettiger voor u tijdens het onderzoek.
 • Heeft u een brief gekregen van de arts die dit onderzoek voor u heeft aangevraagd? Neemt u deze dan mee naar het onderzoek.
 • Tijdens het onderzoek mag er geen familie of bekende bij u zijn. Uw naaste kan wachten op de Boulevard van het Jeroen Bosch Ziekenhuis of naar huis gaan.
 • Vanwege uw gezondheidstoestand kan uw arts besluiten dat u voor het onderzoek wordt opgenomen op de Dagbehandeling. Omdat u maar enkele uren in het ziekenhuis bent, mag u op deze afdeling geen bezoek ontvangen.

Geef bijzonderheden op tijd door

Het is belangrijk dat u bepaalde bijzonderheden van te voren doorgeeft aan uw arts. Vertel uw arts als u:

 • zwanger bent;
 • allergisch bent voor medicijnen of verdoving;
 • bloedverdunnende medicijnen gebruikt;
 • diabetes mellitus heeft (suikerziekte). De secretaresse heeft een folder voor u over de speciale maatregelen die u moet nemen ter voorbereiding op het onderzoek:

Diabetes en nuchter zijn voor onderzoek

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek Longgeneeskunde.

Heeft u op de dag van de bronchoscopie koorts boven de 38.5 °C, dan belt u ook naar de polikliniek Longgeneeskunde om te overleggen.

Nuchter zijn

Voor het onderzoek of behandeling mag u vanaf een bepaald tijdstip niets meer eten en drinken.

Het is heel belangrijk dat u zich houdt aan de instructies van de behandelend specialist en aan de volgende regels:

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen kauwgom of snoepjes).
 • U mag nog wel drinken: water.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

U mag niets meer eten en drinken (ook geen kauwgom of snoepjes).

Bloedverdunners

 • Gebruikt u bloedverdunners, zoals Fenprocoumon (Marcoumar®) of Acenocoumarol(Sintrommitis®)? Dan heeft u meer kans op een bloeding. In overleg met de trombosedienst moet u met deze medicijnen stoppen. Voor het onderzoek prikken we nog bloed om de stollingswaarde te bepalen.
 • Als u Plavix® gebruikt dan moet u hiermee 1 week van tevoren stoppen, in overleg met uw behandelend longarts.
 • Acetylsalicylzuur (Ascal®) mag u meestal wel gewoon blijven gebruiken.
 • Voor andere bloedverdunners hangt de tijd dat u moet stoppen af van meerdere zaken. De arts vertelt u wanneer u moet stoppen met de bloedverdunners.

Heeft u problemen met uw tanden of kiezen (gebit)?

Tijdens het onderzoek krijgt u een bijtring tussen uw tanden om uw tanden en de endoscoop te beschermen. Als u te hard op deze bijtring bijt, kan uw gebit beschadigen. Dat heeft vooral te maken met de staat van uw gebit. Heeft u een zwakke plek in uw gebit? Vertel dit dan voordat het onderzoek start aan de arts of verpleegkundige.

Heeft u een prothese of een gedeeltelijke prothese die uit kan? Dan vragen wij u in het kader van duurzaamheid zelf een gebitbakje mee te nemen.

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Waar meldt u zich?

 • U meldt zich op de Longbehandelkamer (Endoscopieafdeling), gebouw B, verdieping 1, ontvangst 5.
 • Als u wordt opgenomen op de Dagbehandeling, dan meldt u zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

U bent al opgenomen op de verpleegafdeling

Het kan zijn dat u al bent opgenomen op de verpleegafdeling. Dan kan de voorbereiding op het onderzoek anders zijn dan in deze informatie staat. Het is belangrijk dat u zich aan de uitleg van de verpleegkundige houdt. Het onderzoek gebeurt op de longbehandelkamer. De verpleegkundige brengt u in een rolstoel of in uw bed hier naartoe.

Voor het onderzoek

Verdoven van de keel

Op de longbehandelkamer neemt u plaats op een stoel. De verpleegkundige verdooft uw keel met een verdovingsspray. Dit is nodig om de kokhalsreflex weg te nemen. De verdovingsspray heeft een bittere smaak en geeft u een gevoelloze keel. Het slikken gaat nu moeilijker.

Verdoven met keelspray

Na de verdovingsspray druppelt de arts ook nog een verdovingsvloeistof op de stembanden. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken, die na korte tijd weer verdwijnt.

Druppelen van verdovingsvloeistof in de luchtwegen

Tijdens het onderzoek

Tijdens de bronchoscopie ligt u op een onderzoekstafel. De longarts en verpleegkundige leggen u precies uit wat er gaat gebeuren. Het onderzoek doet geen pijn.

 • Gebeurt het onderzoek via de mond, dan krijgt u een plastic ring tussen uw tanden. Dit is bedoeld om de kwetsbare bronchoscoop te beschermen.
 • Tijdens het onderzoek houden we het zuurstofgehalte in het bloed en uw hartritme in de gaten. Dit gebeurt via een knijpertje aan de vinger. Via uw neus krijgt u extra zuurstof binnen. U kunt tijdens het onderzoek gewoon ademhalen. Als het nodig is kan de longarts via de bronchoscoop slijm wegzuigen.
saturatie-hartslagmeter op vinger
 • De longarts brengt voorzichtig de bronchoscoop via uw neus of mond en keel in uw luchtwegen. Via de camera met lampje aan het eind van de scoop kan de arts de binnenkant van de luchtpijp en de vertakkingen ervan bekijken.
Inbrengen bronchoscoop
 • Soms druppelt de arts tijdens het onderzoek extra verdovingsvloeistof in uw long. De arts zuigt dit ook meteen weer op. Dit kan een vervelend gevoel geven. Door op uw ademhaling te letten, verdwijnt dit vervelende gevoel weer. Als u moet hoesten wordt dit ook weer minder.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

 • Na het onderzoek kunt u meestal meteen naar huis, tenzij de arts anders beslist.
 • Direct na het onderzoek kunt u last hebben van veel meer speeksel dan normaal.
Na Bronchoscopie
 • Na ongeveer 1 uur is de keelverdoving uitgewerkt. Daarna mag u pas weer eten en drinken.
 • Als er stukjes weefsel weggenomen zijn, kan het gebeuren dat u wat bloed ophoest. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf binnen 1 of 2 dagen.

Wat zijn de risico’s?

Complicaties komen zelden voor. Heel soms kunnen er na ontslag onverwachte problemen voorkomen, zoals ernstige benauwdheid, hoge koorts, veel bloed ophoesten en pijn bij de ademhaling.

De dag van het onderzoek doet u het nog rustig aan. U kunt meestal de volgende dag weer uw dagelijkse activiteiten hervatten.

Wat moet u doen bij problemen thuis?

Heeft u vóór uw controleafspraak problemen die te maken hebben met het onderzoek, zoals ernstige benauwdheid, hoge koorts, veel bloed ophoesten en pijn bij ademhaling, dan belt u het ziekenhuis.

 • Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Longgeneeskunde, dan kunnen we u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 24 63.
 • Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

De arts vertelt u wat de uitslag van het onderzoek is. Deze uitslag is meestal na 1 week bekend. U krijgt een afspraak mee voor het spreekuur bij de longarts. Bent u opgenomen op de verpleegafdeling, dan krijgt u na ongeveer 5 werkdagen de uitslag.

Stelt u deze dan aan de longarts of aan de verpleegkundige. U kunt ook bellen naar:

 • Polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 24 63.
 • Afdeling Dagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 64 45.