Headerafbeelding
Gang met schilderijen
Onderzoek

Onderzoek melanoom

Wanneer de dermatoloog vermoedt dat een verdacht stukje huid een melanoom is, wordt dit verwijderd. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code DER-745
Laatste revisie: 8 maart 2024 - 15:21
Hoe verloopt het onderzoek?

Onderzoek melanoom

Het onderzoek gebeurt onder plaatselijke verdoving op de poliklinische operatiekamer (POK).

Het gebied van het verdachte stukje huid wordt gedesinfecteerd. Daarna krijgt u een plaatselijke verdoving. De dermatoloog verwijdert het verdacht stukje weefsel. Hierbij wordt ook een extra randje weefsel van 2 mm. meegenomen. Dit noemen we een diagnostische excisie. Daarna wordt de wond gehecht. 

U mag na het onderzoek weer naar huis.

Het weggenomen stukje huid wordt door de patholoog onderzocht onder de microscoop. Dan kunnen we met grote zekerheid zeggen of u een melanoom heeft en wordt ook het stadium bepaald. 

Als het om een melanoom gaat, volgt er een 2e operatie, de zogenaamde therapeutische re-excisie.

U komt naar de polikliniek voor de uitslag. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Dan worden ook de hechtingen verwijderd.

Bij vragen belt u de polikliniek Dermatologie via telefoonnummer: (073) 553 86 19.