Headerafbeelding
Borstcentrum
Onderzoek

OncotypeDx®

OncotypeDx® is een gen-expressietest bij borstkanker, waarmee het gedrag van de tumorcellen nauwkeurig in kaart gebracht wordt.

Deze test helpt bij de beslissing of chemotherapie zinvol is als onderdeel van de nabehandeling van borstkanker.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • uw JBZ-patiëntenpas
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code CHI-065
Laatste revisie: 10 augustus 2023 - 15:43
Hoe verloopt het onderzoek?

OncotypeDx®

Is de OncotypeDx® test voor u zinvol?

Of de OncotypeDx® test voor u van toegevoegde waarde is wordt in het multidisciplinaire overleg bepaald. Uw arts bespreekt dit met u. De test wordt uitgevoerd bij specifieke tumorkenmerken en stadia. De test is dus maar in een beperkt aantal gevallen van toegevoegde waarde.

Welke uitslag geeft de test?

OncotypeDx® test geeft inzicht in het risico op terugkeer van de borstkanker (in de borst of als uitzaaiingen) in de toekomst. Bij een tumor met een hoog risico op terugkeer, kan chemotherapie helpen dit risico te verlagen.

Hoe wordt de test uitgevoerd?

De test wordt uitgevoerd op tumorweefsel dat tijdens de operatie (borstsparend, borstamputatie of punctie) werd afgenomen. U hoeft dus geen extra ingreep te ondergaan. Uw ziekenhuis stuurt het weefsel naar een gespecialiseerd bedrijf, dat de Oncotype Dx® test uitvoert. Dit proces duurt in totaal zo'n 3 weken. Het verslag bevat uw Recurrence Score® resultaat. Deze score helpt u en uw arts, samen met de resultaten van de onderzoeken in uw eigen ziekenhuis, om te bepalen of chemotherapie voor u zinvol is.

Wat betekent de waarde van uw Recurrence Score® resultaat?

Het resultaat van uw Oncotype Dx® test is een cijfer tussen 0 en 100, die men 'Recurrence Score' noemt. Hoe lager het cijfer, hoe kleiner de kans dat chemotherapie nuttig is voor u. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de kans dat u baat hebt bij chemotherapie.

Belangrijk: een lage Recurrence Score betekent niet dat de kanker definitief niet meer zal terugkeren. En een hogere waarde betekent niet dat chemotherapie definitief voorkomt dat de kanker terugkomt.

Zegt de OncotypeDx® test ook iets over de erfelijkheid?

Nee, de OncotypeDx® test zegt niets over de erfelijkheid. Erfelijkheidsonderzoek wordt alleen op indicatie uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Klinische Genetica.

Vergoedt mijn zorgverzekering de test?

De OncotypeDx® test wordt helemaal vergoed in het basispakket van uw zorgverzekering.